TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 5

TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 5

Vị trí tâm bão (lúc 16 giờ ngày 14/10): khoảng 14.6 độ Vĩ Bắc; 110.7 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 305km, Quảng Nam khoảng 270km, Quảng Ngãi khoảng 215km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất: cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.
Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia