TIN NHANH VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI KHẨN CẤP

 

TIN NHANH VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI KHẨN CẤP

Vị trí tâm ATNĐ (lúc 16 giờ ngày 25/09): khoảng 16.0 độ Vĩ Bắc; 108.9 độ Kinh Đông. Cách Đà Nẵng 56km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi 99km về phía Bắc.
Sức gió mạnh nhất: cấp 6-7 (39-49km/h), giật cấp 8.
Dự báo: trong 3 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia