Dự báo liên hồ chứa - Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên

Bản tin dự báo liên hồ chứa tháng 7 năm 2019

Gửi lên: 09/07/2019 09:39 Đã xem 5 Đã tải về 2

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 02 tháng 12 năm 2018

Gửi lên: 02/12/2018 18:13 Đã xem 193 Đã tải về 5

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 01 tháng 12 năm 2018

Gửi lên: 01/12/2018 13:36 Đã xem 180 Đã tải về 2

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 30 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 30/11/2018 10:42 Đã xem 163 Đã tải về 6

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 29 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 29/11/2018 11:14 Đã xem 58 Đã tải về 0

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 28 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 28/11/2018 11:27 Đã xem 113 Đã tải về 1

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 27 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 27/11/2018 14:18 Đã xem 116 Đã tải về 0

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 26 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 26/11/2018 10:38 Đã xem 178 Đã tải về 1

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 25 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 25/11/2018 13:41 Đã xem 161 Đã tải về 0

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 24 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 24/11/2018 12:28 Đã xem 151 Đã tải về 2

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 23 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 23/11/2018 10:32 Đã xem 60 Đã tải về 0

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 22 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 22/11/2018 10:30 Đã xem 63 Đã tải về 0

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 21 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 21/11/2018 10:58 Đã xem 133 Đã tải về 0

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 20 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 20/11/2018 09:45 Đã xem 101 Đã tải về 0

Bản tin dự báo liên hồ chứa ngày 19 tháng 11 năm 2018

Gửi lên: 19/11/2018 10:25 Đã xem 70 Đã tải về 0
 
Website trạm đo mưa tự động

Hỗ trợ trực tuyến

Ảnh Radar và Bản đồ mạng lưới

      Bản đồ mạng lưới Tây Nguyên

Liên kết

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa