BẢN TIN THỦY VĂN HÀNG NGÀY PHỤC VỤ QUY TRÌNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN SÔNG SÊ SAN NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2020

Gửi lên: 01/12/2020 15:35, Người gửi: kimhoang, Đã xem: 125

BẢN TIN NHẬN ĐỊNH XU THẾ DIỄN BIẾN THỜI TIẾT, THỦY VĂN PHỤC VỤ QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA

LƯU VỰC SÊ SAN

 1. Tình hình thời tiết thủy văn tháng 11 năm 2020
 2. Tình hình thời tiết

Nhiệt độ trung bình tại Kon Tum cao hơn 0,9 – 1,1oC so với TBNN cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tháng 11 tại Kon Tum phổ thấp hơn từ 10 - 37% so với TBNN cùng thời kỳ (Đăc Tô hụt 10%, Kon Tum hụt 37%).

 1. Tình hình thủy văn

Tháng 11/2020 mực nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động theo điều tiết của hồ chứa thủy điện và xuất hiện hai đợt lũ vừa với biên độ lũ đạt từ 1.90 – 3.00 mét; đỉnh lũ lớn nhất tại trạm thủy văn KonPlong đạt cao hơn mức báo động cấp 2 là 0.33 mét.

Lưu lượng dòng chảy so với TBNN phổ biến cao hơn 30 – 50%.

Bảng 1. Lượng mưa và mực nước tháng 11 năm 2020

 

STT

 

Sông

 

Trạm

Mã số trạm

Lượng mưa

(mm)

Mực nước(cm)

Max

Min

Trung bình

1

Pô Kô

Đắk Mốt

69703

40.4

58512

58119

58258

2

ĐăkBla

KonPlong

69704

71.0

59383

59114

59170

KonTum

69702

38.2

51915

51572

51638

 
 1. Nhận định xu thế thời tiết và thủy văn tháng 12 năm 2020
 2. Nhận định xu thế thời tiết

Nhiệt độ trung bình tháng 12 có khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn so với TBNN từ 0,5 - 1,0 oC Tổng lượng mưa tháng tại khu vực phổ biến xấp xỉ và cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

 1. Nhận định xu thế thủy văn

Tháng 12/2020, mực nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động theo điều tiết của hồ chứa thủy điện và có khả năng xuất hiện lũ; biên độ lũ đạt từ 1.00 – 2.50mét xuất hiện trong thời kỳ đầu, giảm dần trong thời kỳ giữa và cuối; mực nước lũ lớn nhất có đỉnh lũ xấp xỉ mức báo động cấp 2.

Lượng dòng chảy so với TBNN cùng kỳ đạt caohơn từ 45- 55%, riêng tại Kon Plong thấp hơn 65%.

Bảng 2. Mực nước và lưu lượng dự báo tháng 12 năm 2020

Trạm

Mực nước (cm)

Lưu lượng (m3/s)

Max

Min

Max

Min

Max

Min

KonPlong

59350

59100

59120

467

20.0

31.0

Kon Tum

51800

51550

51600

703

67.0

145

Đăk Mốt

58370

58110

58245

264

1.50

84.0

Tải về

Từ site Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên:
( Dung lượng: 53.5KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 01/12/2020 15:35
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  0
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận

 
Website trạm đo mưa tự động