Câu 31: Bão, áp thấp nhiệt đới khác với vòi rồng như thế nào?

Cả bão, áp thấp nhiệt đới và vòi rồng đều là các xoáy sinh ra trong khí quyển, chúng đều là các hiện tượng không thường xuyên xảy ra.

Câu 23: Có phải bão càng mạnh thì gây ra mưa càng lớn không?

Bão lôi cuốn một khối không khí ẩm rất lớn cho nên sinh ra mưa nhiều. Bão vào địa phận nước ta gặp ngay rừng núi chặn ngang, hơi nước bị cản lại; bão không vào xa được mà tan mau, trong khi tan thì gây ra mưa rất lớn, có thể kéo dài vài ba ngày.

Các tin khác

1, 2, 3, 4  Trang sau 
Website trạm đo mưa tự động