Dự báo khí hậu ba tháng: VII. VIII. IX.Thứ năm - 05/07/2012 09:30
Kết quả dự báo khí hậu của các mô hình dự báo nhiệt độ và lượng mưa 3 tháng VII, VIII, IX năm 2012 cho Việt Nam (thực hiện vào tháng VI/2012 tại Trung tâm Nghiên cứu khí tượng - khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường) được trình bày trên các Hình 16, 17 và Bảng 11.

a-             Nhiệt độ

Kết quả dự báo nhiệt độ 3 tháng VII, VIII, IX năm 2012 cho thấy, khả năng hụt chuẩn của nhiệt độ có thể xảy ra ở một phần nhỏ diện tích Bắc Bộ, đa phần diện tích Nam Trung Bộ, Tây Tây Nguyên và một phần diện tích Nam Bộ với xác suất khoảng 66 đến trên 77% (Hình 16a). Nhiệt độ cận chuẩn có thể xảy ra ở một phần diện tích thuộc Sơn La, Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Tháp và An Giang với xác suất khoảng từ 55 đến 66%. Khả năng vượt chuẩn của nhiệt độ có thể xảy ra ở đa phần diện tích Đông Bắc Bộ, một phần nhỏ diện tích thuộc Bắc Trung Bộ, Đông Tây Nguyên và Tây Nam Bộ với xác suất từ 66 đến trên 77% (Hình 16c). Chuẩn sai của nhiệt độ chủ yếu dao động từ -0,5 đến 0,5oC trên phạm vi cả nước (Hình 16d).

Hình 16: Dự báo xác suất (a,b,c) và chuẩn sai (d) nhiệt độ 3 tháng VII, VIII, IX năm 2012

(Xem hình 16ab )                                  (Xem hình 16cd)

 

 

b-             Lượng mưa

Trong ba tháng tới, khả năng hụt chuẩn của lượng mưa có thể xảy ra ở đa phần diện tích ở phía Bắc (từ Quảng Nam trở ra), khu vực tỉnh Kon Tum và một phần nhỏ diện tích đồng bằng sông Cửu Long với xác suất khoảng 66 đến trên 77% (Hình 17a). Lượng mưa có khả năng cận chuẩn đáng chú ý nhất ở Đắk Nông với xác suất từ 66 đến 77% (Hình 17b). Khả năng vượt chuẩn của lượng mưa có thể xảy ra ở đa phần diện tích thuộc phía Nam (từ Quảng Ngãi trở vào với xác suất khoảng 66 đến 77% (Hình 17c). Chuẩn sai của lượng mưa chủ yếu dao động từ -200 đến 0mm trên đại bộ phận diện tích ở phía Bắc (từ Quảng Nam trở ra) và khu vực tỉnh Kon Tum; từ 0 đến 200mm tại đa phần diện tích ở phía Nam (từ Quảng Ngãi trở vào - Hình 17d).

 

 

Hình 17: Dự báo xác suất (a,b,c) và chuẩn sai (d) lượng mưa 3 tháng VII, VIII, IX năm 2012

(Xem hình 17ab)                                  (Xem hình 17cd)

 

Số liệu trong Bảng 11 là xác suất để nhiệt độ và lượng mưa nhỏ hơn phân vị thứ nhất (trị số ứng với xác suất tích luỹ 33% - ngưỡng của pha hụt chuẩn) và lớn hơn phân vị thứ hai (trị số ứng với xác suất tích luỹ 67% - ngưỡng của pha vượt chuẩn) ở một số trạm chính trên 7 vùng khí hậu của nước ta.

 

c-      Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) và không khí lạnh (KKL)

Kết quả thống kê trung bình 3 tháng VII, VIII, IX thời kỳ 1971-2000 cho thấy có khoảng 5 đến 6 XTNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khoảng 3 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam.

Dự báo của Đại học Tổng hợp Luân Đôn (Anh) đối với XTNĐ trong năm 2012 cho thấy: số lượng XTNĐ hoạt động trên khu vực Tây Bắc TBD có khả năng ở mức thấp hơn khoảng 10% so với trung bình nhiều năm thời kỳ 1965 – 2011.

Dự báo của IRI đối với XTNĐ trong năm 2012 cho thấy: số lượng bão hoạt động trong mùa bão (từ tháng VII đến tháng X) với xác suất khoảng 40% ở xấp xỉ trung bình nhiều năm thời kỳ 1965 – 2011.

Trung bình của thời kỳ 1971 – 2000 thì trong 3 tháng VII, VIII, IX số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam là khoảng 1đợt.

 

 

 

 

Tổng hợp các dự báo về diễn biến của ENSO, diễn biến khí hậu của các Trung tâm dự báo lớn trên thế giới và phân tích các sản phẩm dự báo khí hậu của Trung tâm Nghiên cứu khí tượng - khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, có thể đưa ra một số nhận định sau cho 3 tháng tới:

 

- ENSO có khả năng ở trạng thái trung gian trong 3 tháng tới. Tuy nhiên, do tính chất không chắc chắn trong các mô hình dự báo, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo về ENSO.;

- Nhiệt độ có khả năng cận chuẩn trên đa phần diện tích cả nước với chuẩn sai của nhiệt độ chủ yếu dao động từ -0,5 đến 0,5oC;

- Lượng mưa có khả năng hụt đến cận chuẩn trên phần lớn diện ở tích phía Bắc (từ Quảng Nam trở ra) với chuẩn sai chủ yếu dao động từ -200 đến 0mm; khả năng cận đến vượt chuẩn của lượng mưa có thể xảy ra trên đa phần diện tích ở phía Nam (từ Quảng Ngãi trở vào) với chuẩn sai chủ yếu dao động từ 0 đến 200mm.

 

 

---------------------------------------------------

Moi y kien dong gop, xin gui ve:
Quan tri Website Dai KTTVKV Tay Nguyen
Dia chi: So 13 Truong chinh - TP.Pleiku - Gia Lai
Dien thoai: 0593.720355
Fax: 0593.717454
Email: nvhuan_kttv@yahoo.com

 

 

Danh sách các tệp tin đính kèm

 Các tệp tin kèm theo   Tải về 
Bảng số liệu
TBDBKH SỐ THÁNG 6 NĂM 2012
Người đăng tin: Nguyễn Văn Huấn
Nguồn tin: Viện Khoa học KTTV&MT
 
Website trạm đo mưa tự động

Liên kết

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:

Thành phố lớn trên thế giới

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa