DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2018 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH KON TUMThứ tư - 01/08/2018 15:55

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 11 ngày cuối tháng 7/2018, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới kết hợp đới gió mùa Tây Nam cường độ mạnh trong thời kỳ đầu và giữa, suy yếu dần trong thời kỳ cuối. Thời tiết chủ yếu:

Thời kỳ đầu và giữa: Nhiều mây, có mưa nhiều nơi, có ngày có mưa to đến rất to, ngày trời nắng yếu, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Thời kỳ cuối: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2.

Lượng mưa đạt cao hơn so với TBNNCTK.

Dự báo:

Trong 10 ngày tới, tỉnh Kon Tum chủ yếu chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình trong thời kỳ đầu; thời kỳ giữa và cuối gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn về cường độ, kết hợp với rìa phía Nam của rãnh thấp có trục qua Bắc bộ. Thời tiết các khu vực:

Thời kỳ đầu: Mây thay đổi, có mưa vài nơi đến rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2.

Thời kỳ giữa và cuối: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Lượng mưa khả năng đạt xấp xỉ và cao hơn so với TBNNCTK, tập trung vào thời kỳ giữa và cuối.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

 * Khu vựcphía Đông, Đông Bắc và phía Bắc Tỉnh: (Kon Rẫy, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đắk Glei).

- Nhiệt độ không khí: Trung bình: 21,0 – 23,00C; Thấp nhất: 15,0 – 17,00C; Cao nhất: 25,0 – 27,00C.

- Lượng mưa khả năng đạt từ 90 - 140mm.

* Khu vựcgiữa tỉnh: (Đắk Tô, Đắk Hà).

- Nhiệt độ không khí: Trung bình: 23,0 – 24,00C; Thấp nhất: 19,0 – 21,00C; Cao nhất: 28,0 – 30,00C.

- Lượng mưa khả năng đạt từ 120 - 170mm.

* Khu vực phía Tây, Tây Nam và phía Nam Tỉnh:(Sa Thầy, IaH’Drai, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei và thành phố Kon Tum).

- Nhiệt độ không khí: Trung bình: 24,0 – 25,00C; Thấp nhất: 20,0 – 22,00C; Cao nhất: 29,0 – 31,00C.

- Lượng mưa khả năng đạt từ 110 - 160mm.

II/ Tình hình thủy văn:

Trong 11 ngày cuối tháng 7 năm 2018, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh Kon Tum có dao động mạnh và xuất hiện lũ trung bình với biên độ lũ đạt từ 1,2 – 1,7 mét, mực nước đỉnh lũ đạt xấp xỉ và cao hơn mức báo động cấp I; riêng trên sông Pô Kô có xảy ra 01 trận lũ lớn với biên độ lũ đạt 3,03 mét, mực nước đỉnh lũ Hđ = 586,72 mét cao hơn mức báo động cấp III là 0,22 mét.

Mực nước trung bình 11 ngày cuối tháng 7 năm 2018:

+ So với mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 7/2018 đạt cao hơn.

+ So với mực nước TBNN cùng thời kỳ đạt cao hơn.

+ So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2017 đạt cao hơn.

 Dự báo:

 Trong 10 ngày đầu tháng 8 năm 2018, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm ở thời kỳ đầu, trong thời kỳ giữa và cuối mực nước dao động từ 0,25 – 0,60 mét theo xu thế tăng và có khả năng xảy ra lũ nhỏ ở thời kỳ cuối, mực nước đỉnh lũ đạt thấp hơn mức báo động cấp I.

Mực nước trung bình 10 ngày đầu tháng 08 năm 2018:

+ So với mực nước trung bình 11 ngày cuối tháng 7 đạt thấp hơn.

+ So với mực nước TBNN cùng kỳ đạt thấp hơn đối với Đắk Bla tại Kon Tum, cao hơn đối với các sống suối khác.

+ So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2017 đạt tương đương.

 

 

PHỤ LỤC

BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 11 NGÀY CUỐI THÁNG 7 NĂM 2018

 (Thống kê nhanh theo điện báo)

Trạm

Nhiệt độ không khí

Mưa

Độ ẩm KK TB (%)

Tổng số

giờ nắng

(giờ)

Ttb

(0C)

Tx

(0C)

Ngày

Tm

(0C)

Ngày

Lượng mưa

(mm)

Số ngày

Đăk Tô

23,2

28,6

31

20,9

29

182,8

10

92

11,8

Kon Tum

24,7

29,7

31

21,7

23

195,0

08

87

31,7

Đắk Mốt

 

 

 

 

 

182,0

10

 

 

Kon Plong

 

 

 

 

 

161,6

08

 

 

BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN 11 NGÀY CUỐI THÁNG 07 NĂM 2018

(Thống kê nhanh theo điện báo)

TRẠM

SÔNG

Hmax (cm)

Ngày

Hmin (cm)

Ngày

HTB (cm)

Đắk Mốt

Pô Kô

58672

23

58350

31

58431

Đắk Tô

Đắk Tơ Kan

57781

23

57602

31

57652

KonPlong

Đắk Bla

59209

24

59123

31

59146

Kon Tum

Đắk Bla

51779

23

51563

22

51620

 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 8 NĂM 2018

TRẠM

SÔNG

Hmax (cm)

Hmin (cm)

HTB (cm)

Qmax (m3/s)

Qmin (m3/s)

QTB

(m3/s)

Đắk Mốt

Đăk Pô Kô

58370

58260

58295

264

90,1

134

Đắk Tô

Đắk Tơ Kan

57640

57540

57595

 

 

 

KonPlong

Đắk Bla

59150

59105

59125

57,1

26,4

37,5

Kon Tum

Đắk Bla

51650

51540

51590

303

80,2

170

Người đăng tin: Văn Thắng
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
 
Website trạm đo mưa tự động

Liên kết

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 51
  • Hôm nay: 5886
  • Tháng hiện tại: 160524
  • Tổng lượt truy cập: 11274109

Thành phố lớn trên thế giới

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa