DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM ĐẾN 10 NGÀY TỈNH KON TUM(từ ngày 09/1 đến ngày 19/1năm 2018)Thứ ba - 09/01/2018 16:18

 

Điểm Dự báo  Thời gian 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01
Đêm nay Ngày mai
TP. KON TUM Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   28 27 27 26 27 28 28 29 29 29
Thấp nhất 18   17 16 15 16 17 17 18 19 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 60 - 70                  
SA THẦY Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   28 27 27 26 27 28 28 29 29 29
Thấp nhất 18   17 16 15 16 17 17 18 19 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 60 - 70                  
IAHĐ'RAI Thời tiết Nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   29 28 28 27 28 29 30 30 30 31
Thấp nhất 19   17 17 16 17 17 18 18 19 20
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 55 - 65                  
ĐAK HÀ Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   29 27 27 26 27 28 29 29 29 30
Thấp nhất 18   16 15 16 17 17 18 17 18 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 60- 70                  
ĐAK TÔ Thời tiết Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27 26 26 25 26 27 27 28 29 30
Thấp nhất 16   15 14 15 16 17 17 18 18 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 60 - 70                  
NGỌC HỒI Thời tiết Nhiều mây, không mưa Nhiều mây, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27 26 26 25 26 27 27 28 29 30
Thấp nhất 17   15 14 14 15 16 16 17 18 19
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 60 - 70                  
KON RẪY Thời tiết Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   27 25 25 24 25 25 26 27 27 28
Thấp nhất 16   14 13 12 13 14 15 16 17 18
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3              
Độ ẩm tương đối % 70 - 80                  
KON PLONG Thời tiết Nhiều mây, có mưa Nhiều mây, có mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Có mưa nhỏ Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   23 22 21 22 23 24 24 25 25 26
Thấp nhất 12   11 10 10 11 12 12 13 13 14
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 3-4 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 80 - 90                  
TU MƠ RÔNG Thời tiết Nhiều mây, có mưa Nhiều mây, có mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Có mưa nhỏ Không mưa Không mưa Có mưa nhỏ Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   25 24 23 23 25 25 26 26 27 27
Thấp nhất 13   11 12 13 14 10 12 14 14 15
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 3-4 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 80 - 90                  
ĐAK GLEI Thời tiết Nhiều mây, có mưa Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Nhiều mây, có mưa nhỏ Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa Không mưa
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   25 25 25 25 26 25 26 27 27 28
Thấp nhất 14   13 13 14 15 16 17 16 17 17
Gió Hướng Đông bắc (NE) NE NE              
Tốc độ (cấp) 3-4 3-4 3-4              
Độ ẩm tương đối % 75 - 85                  
Người đăng tin: phugiagl
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
 
Website trạm đo mưa tự động

Liên kết

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 61
  • Hôm nay: 261
  • Tháng hiện tại: 86193
  • Tổng lượt truy cập: 10720090

Thành phố lớn trên thế giới

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa