DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM ĐẾN 10 NGÀY TỈNH LÂM ĐỒNG(từ ngày 09/1 đến ngày 19/1năm 2018)Thứ ba - 09/01/2018 16:21

 

Điểm Dự báo  Thời gian 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01
Đêm nay Ngày mai                  
TP.ĐÀ LẠT Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa nhỏ Nhiều mây, chiều tối có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   23 19 18 15 19 18 18 20 20 19
Thấp nhất 15   15 14 13 14 16 16 16 16 17
Gió Hướng Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 78-83                  
ĐA SAR (Lạc Dương) Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa nhỏ Nhiều mây, chiều tối có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   23 19 18 15 19 18 18 20 20 19
Thấp nhất 15   15 14 13 14 16 16 16 16 17
Gió Hướng Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 78-83                  
PHÚ SƠN (H. Lâm Hà) Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa nhỏ Nhiều mây, chiều tối có mưa nhỏ Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   25 28 27 24 27 24 23 27 25 25
Thấp nhất 17   16 16 15 16 17 17 17 18 19
Gió Hướng Đông Nam (SE) Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 78-83                  
ĐAM RÔNG (H.Đam Rông) Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Nhiều mây, không mưa  Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   32 28 27 24 26 27 29 30 28 27
Thấp nhất 20   20 19 18 19 20 20 20 21 21
Gió Hướng Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 78-83                  
THANH BÌNH (H.Đức Trọng) Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa nhỏ Nhiều mây, chiều tối có mưa nhỏ Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   26 22 21 17 21 20 20 25 24 24
Thấp nhất 17   17 15 15 16 18 17 17 18 19
Gió Hướng Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 75-80                  
TT.LIÊN KHƯƠNG (H.Đức Trọng) Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa nhỏ Nhiều mây, chiều tối có mưa nhỏ Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   25 22 20 17 21 20 19 25 24 24
Thấp nhất 16   16 15 14 15 17 16 17 18 19
Gió Hướng Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 75-80                  
GIA BẮC (Di Linh) Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, chiều tối có mưa rào
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   28 24 27 24 26 23 23 26 24 23
Thấp nhất 17   16 16 15 16 16 17 17 18 19
Gió Hướng Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 75-80                  
LỘC BẢO (H.Bảo Lâm) Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, không mưa 
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   35 35 34 32 33 33 34 33 32 31
Thấp nhất 23   23 24 23 23 24 24 24 24 24
Gió Hướng Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 80-85                  
ĐẠI NGA (H. Bảo Lâm) Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, không mưa 
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   30 26 29 26 28 25 25 29 27 26
Thấp nhất 17   15 16 15 16 17 17 19 20 19
Gió Hướng Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 80-85                  
TP.BẢO LỘC Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, không mưa 
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   30 26 29 26 28 25 25 29 27 26
Thấp nhất 17   15 16 15 16 17 17 19 20 19
Gió Hướng Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 80-85                  
QUẢNG TRỊ (H. Đạ TẻH) Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, không mưa  Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, không mưa 
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   35 35 34 32 33 33 34 33 31 30
Thấp nhất 24   23 23 22 22 24 23 23 23 23
Gió Hướng Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 80-85                  
TT.CÁT TIÊN Thời tiết Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, không mưa  Mây thay đổi, không mưa Nhiều mây, chiều tối có mưa rào Nhiều mây, không mưa 
Nhiệt độ (°C) Cao nhất   33 31 32 32 33 32 32 33 31 30
Thấp nhất 23   21 21 20 21 22 22 23 23 23
Gió Hướng Đông Bắc (NE) NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Tốc độ (cấp) 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Độ ẩm tương đối % 80-85                  
Người đăng tin: phugiagl
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng
 
Website trạm đo mưa tự động

Liên kết

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 220
  • Tháng hiện tại: 86152
  • Tổng lượt truy cập: 10720049

Thành phố lớn trên thế giới

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa