1, 2, 3, 4, 5  Trang sau
THÔNG BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 6 năm 2021

Nhiệt độ không khí trung bình cao hơn tuần trước (chênh lệch khoảng 2.2°C), trong đó nhiệt độ trung bình khu vực trong tuần cao nhất: 23.7°C, nhiệt độ trung bình thấp nhất: 17.9°C. (Nhiệt độ trung bình tuần trước: 18.6°C).

 
Website trạm đo mưa tự động