THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC



Thứ bảy - 08/02/2020 14:23
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

 

 Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-TCKTTV ngày 07/02/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên thông báo tuyển dụng 16 viên chức làm việc tại 11 tổ chức thuộc Đài; cụ thểnhư sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

TT

Đơn vị dự tuyển

Số lượng cần tuyển

Vị trí việc làm cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp; mô tả chức danh nghề nghiệp

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành

1

Phòng Dự báo khí tượng thủy văn

03

Dự báo KTTV

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Đại học

trở lên

Khí tượng

2

Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin khí tượng thủy văn

01

Kiểm soát viên KTTV

Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện kiểm soát, phúc thẩm tài liệu khí tượng

Đại học

trở lên

Khí tượng

3

Văn phòng

01

Chuyên viên

Chuyên viên: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiền lương, các chế độ, chính sách của viên chức, người lao động; kế hoạch đầu tư trang thiết bị quản trị văn phòng và tham gia công tác tổ chức cán bộ của đơn vị

Đại học

trở lên

Kế toán

4

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum

02

Dự báo KTTV

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III; thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, kiểm soát tài liệu khí tượng thủy văn

Đại học

trở lên

01 Khí tượng

01 Thủy văn

5

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đăk Lăk

02

Dự báo KTTV

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện dự báo, cảnh báo thủy văn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; kiểm soát tài liệu thủy văn

Đại học

trở lên

Thủy văn

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV:  Thu nhận, tổng hợp thông tin,  kiểm soát tài liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo khí tượng; tham gia công tác dự báo, cảnh báo khí tượng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Cao đẳng

trở lên

Khí tượng

6

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đăk  Nông

02

Dự báo KTTV

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; kiểm soát tài liệu khí tượng

Đại học

trở lên

Khí tượng

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV: Thu nhận, tổng hợp thông tin,  kiểm soát tài liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo khí tượng; tham gia công tác dự báo, cảnh báo khí tượng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Trung cấp

trở lên

Khí tượng

7

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng

01

Dự báo KTTV

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; kiểm soát tài liệu khí tượng

Đại học

trở lên

Khí tượng

8

Trạm Khí tượng An Khê

01

Quan trắc KTTV

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV; thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố khí tượng

Cao đẳng

trở lên

Khí tượng

9

Trạm Khí tượng Kon Tum

01

Quan trắc KTTV

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV; thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố khí tượng

Cao đẳng

trở lên

Khí tượng

10

Trạm Khí tượng Đà Lạt

01

Quan trắc KTTV

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV; thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố khí tượng

Trung cấp

trở lên

Khí tượng

11

Trạm Khí tượng Liên Khương

01

Quan trắc KTTV

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III; thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố khí tượng

Đại học

trở lên

Khí tượng

 

Tổng cộng:

16

 

 

 

 

 

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định tại Điều 22, Luật Viên chức năm 2010, cụ thể như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

đ) Có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng quy định tại phần I thông báo này;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học văn phòng:phù hợp với vị trí tuyển dụng và quy định hiện hành.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng:

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.2. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 10 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 06 tháng 3 năm 2020 (trong giờ hành chính); người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển.

- Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, Số 13, Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai; điện thoại: 0269. 3823166

(Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện)

IV. Hình thức và nội dung xét tuyển:

- Hình thức: Xét tuyển phỏng vấn

+ Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì được tham dự vòng 2.

+ Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp

- Thời gian xét tuyển phỏng vấn vòng 2: Trong 02 ngày, ngày 16, 17tháng 3năm 2020, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển phỏng vấn sẽ được niêm yết tại trụ sở Văn phòng Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, Số 13, Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai; thông báo cho thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển và trên Website của Đài, địa chỉ: http://www.kttvtaynguyen.org.vn chậm nhất 10ngày trước ngày tổ chức xét tuyển vòng 2.

- Địa điểm tổ chức xét tuyển: Văn phòng Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, Số 13, Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai

-Nội dung ôn tập xét tuyển: Được đăng tải trên Websitecủa ĐàiKTTV khu vực Tây Nguyên, địa chỉ:  http://www.kttvtaynguyen.org.vn.

V. Lệ phí xét tuyển:500.000 đồng/thí sinh đăng ký dự tuyển ( theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11  năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp đủ điều kiện mà không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lệ phí dự tuyển ./.

 

 

Gia Lai, ngày 07tháng 02năm 2020

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Tạ Đăng Hoàn

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NĂM 2019

 

 1. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
 2. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
 3. Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
 4. Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 5. Quyết định số 697/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyêntrực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
 6. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

II.1. Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Chuyên viên Văn phòng

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụsửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn;

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn;

- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi tường;

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

-Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010của Bộ Nội vụban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

-Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

-Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về  hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

-Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Quy chế làm việc của Đài KTTV khu vực Tây Nguyên Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-ĐKVTN ngày 14tháng 6năm 2018của Giám đốc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên.

          - Các tài liệu văn bản liên quan khác.

II.2.Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III, IV

- Kiến thức cơ bản dự báo khí tượng trong các giáo trình giảng dạy về khí tượng cơ sở và khí tượng Synop (đối với xét tuyển vào vị trí dự báo viên khí tượng) của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội.

- Kiến thức cơ bản dự báo thủy văn trong các giáo trình giảng dạy về thủy văn đại cương (đối với xét tuyển vào vị trí dự báo viên thủy văn) của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Thủy lợi.

- Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 (Chương 3: Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn)

- Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn. (Mục 3: Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia từ điều 9 đến điều 21).

- LuậtPhòng,chống thiên tai;

- Quyết định số44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định ban hành Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

- Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

- Thông tư 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Chương II: Quy định chi tiết gồm mục 1: Thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Mục 2: loại bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn).

- Thông tư 40/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 Quy định về Quy trình, kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường ( Chương II, chương III, chương IV từ điều 06 đến điều 15).

- Thông tư 41/2016/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2016 Quy định về Quy trình, kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm (Chương II đến chương X).

- Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT,Thông tư số 42/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017  của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn.

              II.3.Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Kiểm soát viên KTTV, Quan trắc viên TNMT hạng III và hạng IV( Bộ môn Khí tượng )

 - Quy phạm bảo quản, bảo dưỡng phương tiện đo Khí tượng (Ban hành theo Quyết định số 529/2000/QĐ-TCKTTV ngày 02 tháng 8 năm 2000)

 -  Quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt 94 TCN 6-2001

 -  Mã luật khí tượng bề mặt 94 TCN 14-2006

 -  Máy khí tượng (máy thủ công và tự động)

 • Quy định kỹ thuật quan trắc mây
 • Bảng tra độ ẩm
 • Thông tư số 25/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.
 • Thông tư số 44/2015/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2015 Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn.
 • Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động.
 • Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.
 • Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt.
 • Quyết định số: 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 • Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2019 Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
 • Giáo trình Khí hậu Việt Nam ( Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Tài nguyên và Môi trường).
 • Khí tượng Đại cương ( Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường)./.
Người đăng tin: Kim Hoàng
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên
 
Website trạm đo mưa tự động

Liên kết

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 16
 • Hôm nay:
 • Tháng hiện tại:
 • Tổng lượt truy cập:

Thành phố lớn trên thế giới

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa