THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨCThứ năm - 12/03/2020 10:22
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019

 

Căn cứ Quyết định số46/QĐ-TCKTTVngày 07 tháng 02  năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số91/QĐ-ĐKVTNngày 24tháng 02năm 2020của Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyênvề việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-ĐKVTNngày 24tháng 02năm 2020của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyênvề việc tổ chức kỳ xét tuyển viên chức năm 2019;

Căn cứ Quyết định số04/QĐ -HĐXTVC  ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chứcĐài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây nguyên năm 2019 về việc Phê duyệt kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên;

Hội đồng xét tuyển viên chứcnăm 2019 của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên thông báo triệu tập các thí sinhđủ điều kiện thamdựphỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2019(có danh sách kèm theo),cụ thể như sau:

1. Thời gian:  Ngày 17 tháng 3 năm 2020

* Buổi sáng:

-       Từ 07 giờ 00phút đến 07giờ 30 phút: Đón tiếp thí sinh đến làm thủ tục dự phỏng vấn.

-       Từ 07giờ 30 phút đến 07giờ 50 phút: Khai mạc kỳ phỏng vấn và công bố các Quyết định; phổ biến nội quy, quy chế kỳ xét tuyển.

-       Từ 07giờ 50phút đến 08 giờ 00 phút: Giải đáp các thắc mắc cho thí sinh (nếu có).

-       Từ 08 giờ 00 phút: Bắt đầu gọi thí sinh vào phòng phỏng vấn.

* Buổi chiều:

- Từ 13h00phút: Thí sinh có mặt tại địa điểm tổ chức phỏng vấn.

- Từ 13h30 phút: Bắt đầu gọi thí sinh vào phòng phỏng vấn.

2.  Nội dung phỏng vấn:

-       Mỗi thí sinh dự phỏng vấn trả lời 03 câu hỏi trong đó có 01 câu kiến thức chung và 02 câu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm đã đăng ký dự tuyển.

-       Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

-       Các thí sinh được gọi vào phòng phỏng vấn lần lượt theo số báo danh xếp theo vần ABC; thí sinh bốc mã đề, nhận giấy nháp và đề thi theo mã đề đã bốc, vào vị trí chuẩn bị bài phỏng vấn sau đó trả lời phỏng vấn. Trả lời xong thí sinh nộp lại giấy nháp cho thành viên ban kiểm tra, sát hạch và ký nhận vào danh sách đã tham dự phỏng vấn.

3.  Lệ phí phỏng vấn

Lệ phí phỏng vấn 500.000 đồng/thí sinh, nộp tại nơi đón tiếp các thí sinh đến làm thủ tục dự phỏng vấn (Lệ phí quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

4.  Yêu cầu đối với thí sinh tham dự phỏng vấn

-       Thực hiện theo đúng quy định về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn tại Thông báo này;

-       Kiểm tra thông tin cá nhân, trong trường hợp có sai sót thì báo cáo ngay với Hội đồng xét tuyển để sửa lại trước ngày tổ chức phỏng vấn;

-       Mang theo chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ sau: thẻ đảng viên, giấy phép lái xe, hộ chiếu còn giá trị (rõ ảnh) để làm thủ tục trước khi vào phòng phỏng vấn;

-       Mang theo kinh phí để nộp lệ phí phỏng vấn;

-       Tự thu xếp nơi ăn, nghỉ trong thời gian tham dự phỏng vấn;

-       Tham gia đầy đủ, đúng giờ các buổi khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế kỳ xét tuyển và tham dự phỏng vấn nghiêm túc;

-       Thực hiện đúng các quy định, nội dung, quy chế kỳ xét tuyển.

5.  Các vấn đề khác

- Thông báo này sẽ được Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 củaĐài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên gửi đến từng thí sinh dự thivà đăng tải trên Websitecủa ĐàiKhí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên địa chỉ: http://kttvtaynguyen.org.vn.

- Danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng phỏng vấn được niêm yếttrước ngày phỏng vấn 01 ngày tại trụ sở Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên./.

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2

Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐXTVC ngày 09 tháng 3 năm 2020  của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức Đài KTTV khu vực Tây Nguyên

 

STT

Họ và tên đệm

Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ, chuyên
 môn

Vị trí dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự tuyển

Nam

Nữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Chức danh nghề nghiệp: Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

1

Lê Tuấn

Anh

15/4/1996

 

Kỹ sư Khí tượng

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

Đài KTTV tỉnh Lâm Đồng

2

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

 

13/6/1997

Kỹ sư Thủy văn

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

Đài KTTV tỉnh Kon Tum

3

Nguyễn Thị

Chi

 

25/11/1995

Kỹ sư Khí tượng

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

Đài KTTV tỉnh Kon Tum

4

Dương Trần Trúc

Giang

 

15/9/1995

Kỹ sư Khí tượng

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

Đài KTTV tỉnh Đăk Nông

5

Trần Trung

Hiếu

15/12/1995

 

Kỹ sư Khí tượng

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

Phòng Dự báo khí tượng thủy văn

6

Nguyễn Thị Liên

Kết

 

25/8/1995

Kỹ sư Khí tượng

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

Đài KTTV tỉnh Kon Tum

7

Nguyễn Thị

Nguyệt

 

24/11/1995

Kỹ sư Thủy văn

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

Đài KTTV tỉnh Đăk Lăk

8

Lê Thị Diệu

Thu

 

28/9/1993

Kỹ sư Khí tượng

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

Phòng Dự báo khí tượng thủy văn

9

Lê Phương

Thúy

 

22/8/1994

Kỹ sư Khí tượng

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

Phòng Dự báo khí tượng thủy văn

II

Chức danh nghề nghiệp: Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV

1

Hà Trọng

Nhân

7/10/1996

 

Trung cấp Khí tượng

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV

Đài KTTV tỉnh Đăk Nông

2

Trương Thị

Phương

 

5/7/1994

Cao đẳng Khí tượng

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV

Đài KTTV tỉnh Đăk Lăk

III

Chức danh nghề nghiệp: Kiểm soát viên Khí tượng hạng III

1

Nguyễn Hạ Thu

 

30/6/1991

Kỹ sư Khí tượng

Kiểm soát viên Khí tượng hạng III

Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin Khí tượng Thủy văn

IV

Chức danh nghề nghiệp:  Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III

1

Dương Thị

Tuyến

 

25/7/1995

Kỹ sư Khí tượng

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III

Trạm Khí tượng Liên Khương

V

Chức danh nghề nghiệp: Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV

1

Đặng Thị

Hiền

 

7/7/1995

Cao đẳng Khí tượng

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV

Trạm Khí tượng Kon Tum

2

Lê Văn

Quang

3/2/1990

 

Trung cấp Khí tượng

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV

Trạm Khí tượng Đà Lạt

3

Phan Văn

Tiến

30/9/1993

 

Cao đẳng Khí tượng

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV

Trạm Khí tượng An Khê

VI

Chức danh nghề nghiệp:  Chuyên viên Văn phòng

1

Lê Thị

Hiền

 

20/7/1988

Cử nhân Kế toán

Chuyên viên Văn Phòng

Văn phòng

Tổng số: 17 thí sinh

Người đăng tin: Kim Hoàng
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên
 
Website trạm đo mưa tự động

Liên kết

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:

Thành phố lớn trên thế giới

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa