Dự báo hạn tỉnh Kon Tum

THÔNG BÁO

VỀ TÌNH HÌNH KHÔ HẠN, THIẾU NƯỚC

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

 

Trong 10 ngày giữa tháng 02 năm 2013, trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời tiết khô hanh, không mưa.

Tính đến cuối tháng 2 năm 2013:

  • Về mưa:

 Trên địa bàn TP Kon Tum và các huyện Đắk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rãy đã có từ 3,5 - 4 tháng liên tục hầu như không có mưa; các huyện còn lại có mưa nhỏ.

  • Về Lượng nước trên các sông suối:

Mực nước và lượng nước trên các sông suối tiếp tục giảm dần. Trên lưu vực sông Đắk Bla, lượng dòng chảy duy trì ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 35 – 40% ở khu vực thượng nguồn (đoạn chảy qua các huyện Kon Plong, Kon Rãy); thấp hơn từ 45 –50% ở đoạn chảy qua thành phố Kon Tum.

Dự báo:

Trong 8 ngày cuối tháng 2/2013, thời tiết ở Kon Tum sẽ tiếp tục khô hanh và nắng nhiều hơn. Hầu hết các vùng trong tỉnh không có mưa; ngày trời nắng; độ ẩm không khí giảm thấp, lượng bốc hơi tăng, sông suối cạn kiệt làm tăng mức độ khô hạn, thiếu nước.

Người đăng tin: Nguyễn Thị Lan

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum