BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY VÀ ĐÊM 03 THÁNG 12 NĂM 2017 TRÊN SÔNG BA

  1. Nhận xét:Trong 24 giờ qua, mực nước trên các sông, suối ở tỉnh Gia Lai:

Các vùng phía Đông tỉnh đã xuất hiện một đợt lũ, đồng thời kết hợp với xả lũ của hồ An Khê nên mực nước lũ với biên độ dao động từ 3.00 – 3.70 mét, vùng phía Đông Nam tỉnh biên độ lũ từ 1.00 – 1.50 mét.

 

STT

Sông

Trạm

Mực nước thực đo (cm)

Ngày 02/12/2017

Ngày 03/12/2017

13h

19h

01h

07h

1

Ayun

Pmơ Rê

67100

67110

67130

67470

2

Ba

An Khê

40307

40329

40410

40626

3

Ba

AyunPa

15070

15181

15158

15187

2.  Dự báo: Trong 24 giờtớimực nước trên các sông, suối ở Gia Lai:

Các vùng phía Đôngvà Đông Nam tỉnhcó lũ, kết hợp với xả lũ hồ An Khê nên biên độ có dao động từ 2.50 – 4.50 mét.

 

Trạm

 

Mực nước dự báo (cm)

Xu thế

Ngày 03/12/2017

Ngày 04/12/2017

13h

19h

01h

07h

PơMRê

67550

67560

67540

67500

Dao động

An Khê

40690

40720

40730

40700

Dao động

AyunPa

15280

15370

15440

15470

Dao động

Người đăng tin: Nguyễn Thị Lan

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên