Dự báo thủy văn tỉnh Gia Lai ngày và đêm 07 tháng 12 năm 2017

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HÀNG NGÀY TRÊN SÔNG BA

1.               Nhận xét:Trong 24 giờ qua, mực nước trên các sông, suối ở tỉnh Gia Lai:

Có dao động từ 0.10 – 0.20 mét, riêng các vùng phía ĐôngvàĐông Nam tỉnhdo lưu lượngxả điều tiếtcủa hồ An Khê nên mực nước có dao động với biên độ từ 0.20 – 0.40 mét.

STT

Sông

Trạm

Mực nước thực đo (cm)

Ngày 06/12/2017

Ngày 07/12/2017

13h

19h

01h

07h

1

Ayun

Pmơ Rê

67144

67136

67131

67128

2

Ba

An Khê

40296

40284

40270

40282

3

Ba

AyunPa

15180

15170

15171

15145

2.  Dự báo: Trong 24 giờtớimực nước trên các sông, suối ở Gia Lai:

Có dao động từ 0.10 – 0.20 mét, riêng các vùng phía ĐôngvàĐông Nam tỉnhdo lưu lượngxả điều tiếtcủa hồ An Khê nên mực nước có dao động với biên độ từ 0.20 – 0.40 mét.

Trạm

 

Mực nước dự báo (cm)

Xu thế

Ngày 07/12/2017

Ngày 08/12/2017

13h

19h

01h

07h

PơMRê

67125

67122

67120

67118

Giảm dần

An Khê

40275

40270

40260

40250

Giảm dần

AyunPa

15140

15135

15125

15116

Giảm dần

Người đăng tin: phugiagl

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên