Thông báo dự báo Khí hậu số 3, KHNN số 2 năm 2014

Thông báo Dự báo Khí hậu, Khí hậu nông nghiệp

Danh sách các tệp tin đính kèm

 Các tệp tin kèm theo   Tải về 
TBDBKH_T3_2014

Danh sách các tệp tin đính kèm

 Các tệp tin kèm theo   Tải về 
THÔNG BÁO KTNN THÁNG II/2014

Người đăng tin: Nguyễn Văn Huấn

Nguồn tin: Viện Khoa học KTTV&MT