DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH KON TUM

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 10 ngày giữa tháng 02/2019, tỉnh Kon Tum chủ yếu chịu ảnh hưởng rìa xa phía Nam áp cao lạnh lục địa suy yếu. Thời tiết chủ yếu:

Các thời kỳ: Ít mây đến mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng; gió nhẹ.

Lượng mưa đạt thấp hơn so với TBNNCTK; riêng khu vực TP. Kon Tum  lượng mưa đạt cao hơn TBNNCTK, tập trung vào thời kỳ cuối.

Dự báo:

Trong 8 ngày tới, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa suy yếu, được tăng cường trong thời kỳ giữa sau đó ổn định và suy yếu, di chuyển dần sang phía đông; kết hợp với rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông. Thời tiết các khu vực:

Thời kỳđầu vàgiữa: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng khô; giónhẹ.

Thời kỳcuối: Ít mây, không mưa, ngày trời nắng; gióđổi hướngcấp 2, cấp 3.

Lượng mưa khả năng đạt xấp xỉ so với TBNNCTK, tập trung vào thời kỳ đầu và giữa.

Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:

 * Khu vực phía Đông, Đông Bắc và phía Bắc Tỉnh: (Kon Rẫy, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đắk Glei)

  • Nhiệt độ không khí: Trung bình: 19,0 – 20,00C; Thấp nhất: 13,0 – 15,00C; Cao nhất: 30,0 – 32,00C.
  • Lượng mưa khả năng đạt < 5mm.

* Khu vực giữa tỉnh: (Đắk Tô, Đắk Hà)

  • Nhiệt độ không khí: Trung bình: 23,0 – 24,00C; Thấp nhất: 17,0 – 19,00C; Cao nhất: 33,0 – 35,00C.
  • Lượng mưa khả năng đạt < 10mm.

* Khu vực phía Tây, Tây Nam và phía Nam Tỉnh:(Sa Thầy, IaH’Drai, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei và thành phố Kon Tum).

  • Nhiệt độ không khí: Trung bình: 24,0 – 25,00C; Thấp nhất: 18,0 – 20,00C; Cao nhất: 34,0 – 36,00C.
  • Lượng mưa khả năng đạt 5- 15 mm.

II/ Tình hình thủy văn:

Trong 10 ngày giữa tháng 02 năm 2019, mực nước và lưu lượng nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh Kon Tum có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm; trên sông Đăk Bla tại Kon Tum và sông Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô mực nước có dao động với biên độ đạt từ 0,40 – 0,80 mét do ảnh hưởng của các hồ thủy điện.

- Mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 2 năm 2019:

+ So với mực nước trung bình 10 ngày đầu tháng 02 đạt thấp hơn.

+ So với mực nước TBNN cùng thời kỳ đạt xấp xỉ và thấp hơn.

+ So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 đạt xấp xỉ và thấp hơn.

 Dự báo:

 Trong 8 ngày cuối tháng 02 năm 2019, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum tiếp tục có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm; sông Đăk Bla tại trạm Kon Tum, sông Đăk Tờ Kan tại trạm Đăk Tô mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng của các hồ thủy điện.

Mực nước trung bình 8 ngày cuối tháng 02 năm 2019:

+ So với mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 2 đạt thấp hơn.

+ So với mực nước TBNN cùng kỳ đạt thấp hơn.

+ So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2018 đạt xấp xỉ và thấp hơn.

DỰ BÁO MỰC NƯỚC 08 NGÀY CUỐI THÁNG 02 NĂM 2019

TRẠM

SÔNG

Hmax (cm)

Hmin (cm)

HTB (cm)

Qmax (m3/s)

Qmin (m3/s)

QTB

(m3/s)

Đăk Bla

Kon Plong

59100

59093

59095

24,3

21,8

22,5

Kon Tum

51565

51495

51525

120

38,2

61,0

Pô Kô

Đăk Mốt

58180

58165

58173

29,0

23,7

26,3

Đăk Tờ Kan

Đăk Tô

57550

57470

57507

 

 

 

Người đăng tin: Nguyễn Thị Lan

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum