DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH LÂM ĐỒNG ĐÊM 21 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2020

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA BẮC TỈNH LÂM ĐỒNG

(TP Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mâythay đổi.Đêm không mưa.Ngày nắng,chiều tối cómưa vài nơi.

- Gió:

ĐôngBắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

24 – 26 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

14 – 16 oC

- Độ ẩm trung bình:

85 - 90 %

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

(Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mâythay đổi.Đêm không mưa.Ngày nắng,chiều tối cómưa vài nơi.

- Gió:

ĐôngBắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

27 – 29 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

18 –20 oC

- Độ ẩm trung bình:

80 - 85 %

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

(Bảo Lâm và Bảo Lộc)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mâythay đổi.Đêm không mưa.Ngày nắng,chiều tối cómưa vài nơi đến rải rác.

- Gió:

ĐôngBắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

28 – 30 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

18– 20 oC

- Độ ẩm trung bình:

85 - 90 %

 

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

(Đa Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mâythay đổi.Đêm không mưa.Ngày nắng,chiều tối cómưa vài nơi đến rải rác.

- Gió:

ĐôngBắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

                                   32 – 34oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

22 – 24 oC

- Độ ẩm trung bình:

80 - 85 %

KHU VỰC TP ĐÀ LẠT

24

Mâythay đổi. Đêm không mưa.  Ngày nắng.

- Gió:

ĐôngBắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

25 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

15 oC

- Độ ẩm trung bình:

87 %

KHU VỰC THỊ TRẤN ĐỨC TRỌNG

24

Mâythay đổi.Đêm không mưa.Ngày nắng.

- Gió:

ĐôngBắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

28 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

19 oC

- Độ ẩm trung bình:

83 %

KHU VỰC TP BẢO LỘC

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mâythay đổi. Ngày nắnggián đoạn,chiềutối cómưa, mưa rào và dông.

- Gió:

ĐôngBắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

29 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

19 oC

- Độ ẩm trung bình:

87 %

KHU VỰC THỊ TRẤN CÁT TIÊN

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mâythay đổi. Ngày nắnggián đoạn,chiềutối cómưa, mưa rào và dông.

- Gió:

ĐôngBắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

33 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

23 oC

- Độ ẩm trung bình:

83 %

Người đăng tin: Võ Nguyên Đức

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng