Dự báo thời tiết 10 ngày tỉnh Lâm Đồng

TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2012    

CÁC KHU VỰC TRONG PHẠM VI TỈNH LÂM ĐỒNG

 

1) Tình hình Khí tượng:

a) Tóm tắt:Trong 10 ngày vừa qua thời tiết tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa xa phía Nam của rãnh áp thấp, kết hợp với hoạt động của đới gió Tây nam có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết trong các khu vực: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Lượng mưa các nơi phổ biến đạt xấp xỉ cao hơn so với TBNNCK.

b) Dự báo:Trong 10 ngày tới thời tiết tỉnh Lâm Đồng có khả năng: Chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26 đến 29 độ vĩ bắc, kết hợp với hoạt động của gió Tây nam có cường độ trung bình. Thời tiết trong các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ giữa có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây nam cấp 2 cấp 3. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ hoặc cao hơn một chút so với TBNNCK.

DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ VÀ LƯỢNG MƯA

* Khu vực phía Bắc tỉnh (Thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông).

                   - Lượng mưa: Phổ biến từ 75,0 đến 100,0 mm.

    - Nhiệt độ không khí: Trung bình từ 18,0 đến 19,0OC. Thấp nhất từ 15,0 đến 17,0OC. Cao nhất từ 24,0 đến 26,0OC.

* Khu vực giữa tỉnh: (Huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh).

                   - Lượng mưa: Phổ biến từ 60,0 đến 90,0 mm.

    - Nhiệt độ không khí: Trung bình từ 21,0 đến 22,0OC. Thấp nhất từ 17,0 đến 19,0OC. Cao nhất từ 28,0 đến 30,0OC.

 * Khu vực phía Nam tỉnh: (Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm). 

                   - Lượng mưa: Phổ biến từ 100,0 đến 150,0 mm (có nơi > 150,0 mm).

                   - Nhiệt độ không khí: Trung bình từ 21,0 đến 22,0OC. Thấp nhất từ 18,0 đến 20,0OC. Cao nhất từ 28,0 đến 30,0OC.

* Khu vực phía Tây nam tỉnh: (Huyện Đa Huoai, Đà Tẻh và Cát Tiên). 

                   - Lượng mưa: Phổ biến từ 100,0 đến 150,0mm (có nơi > 150,0 mm).

                   - Nhiệt độ không khí: Trung bình từ 26,0 đến 27,0OC. Thấp nhất từ 22,0 đến 24,0OC. Cao nhất từ 31,0 đến 33,0OC.

2) Tình hình Thủy văn:

a) Tóm tắt:Mực nước trên các sông, suối ở tỉnh Lâm Đồng trong 10 ngày đầu tháng 7/2012 có dao động với biên độ từ 0,22 đến 2,41 mét. Mực nước trung bình 10 ngày đầu tháng 7/2012: So với mực nước trung bình 10 ngày cuối tháng 6/2012 ở mức cao hơn từ 0,04 đến 0,17 mét. So với mực nước TBNNCK ở mức thấp hơn từ 0,07 đến 0,11 mét. So với mực nước trung bình cùng kỳ năm trước (năm 2011) ở mức thấp hơn 0,02 đến 0,04 mét.

b) Dự báo:Mực nước trên các sông, suối ở Lâm Đồng trong 10 ngày giữa tháng 7/2012 có khả năng: dao động với biên độ từ 0,30 đến 2,20 mét. Mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 7/2012: So với mực nước trung bình 10 ngày đầu tháng 7/2012 ở mức cao hơn từ 0,05 đến 0,19 mét. So với mực nước TBNNCK ở mức cao hơn 0,09 mét xảy ra tại trạm Thanh Bình (sông Cam Ly); ở mức thấp hơn 0,11 mét xảy ra tại trạm Đại Nga (sông La Ngà). So với mực nước trung bình cùng kỳ năm trước (năm 2011) ở mức cao hơn từ 0,06 đến 0,24 mét.

 

PHỤ LỤC

BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 7 NĂM 2012

(thống kê nhanh theo điện báo)

 

TÊN TRẠM

NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ (oC)

MƯA (mm)

ĐỘ ẨM K.KHÍ TB (%)

TỔNG SỐ GIỜ NẮNG

T.tb

T.x

Ngày

T.n

Ngày

Tổng lượng

Số ngày

ĐÀ LẠT

19.2

24.5

09

15.7

09

61.4

10

88

37.5

LIÊN KH

22.1

28.0

09

19.0

10

80.0

8

87

45.1

BẢO LỘC

22.1

27.4

07

18.5

01

113.3

9

91

40.8

CÁT TIÊN

26.0

31.5

02

22.0

01

204.3

9

89

42.2

 

 

SỐ LIỆU MỰC NƯỚC TRÊN CÁC SÔNG 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 7 NĂM 2012

(thống kê nhanh theo điện báo)

 

TÊN TRẠM

SÔNG

MỰC NƯỚC BÌNH QUÂN

MỰC NƯỚC CAO NHẤT

NGÀY

XUẤT HIỆN

MỰC NƯỚC THẤP NHẤT

NGÀY XUẤT HIỆN

ĐẠI NGA

LA NGÀ

737,98

738,10

01

737,88

08(2)

THANH BÌNH

CAMLY

829,36

831,50

06

829,09

04

 

 

DỰ BÁO MỰC NƯỚC TRÊN CÁC SÔNG 10 NGÀY GIỮA THÁNG 7 NĂM 2012

 

TÊN TRẠM

SÔNG

MỰC NƯỚC BÌNH QUÂN

MỰC NƯỚC CAO NHẤT

MỰC NƯỚC THẤP NHẤT

ĐẠI NGA

LA NGÀ

738,03

738,20

737,90

THANH BÌNH

CAMLY

829,55

831,50

829,30

Người đăng tin: phugiagl

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng