Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Nông đêm 28 ngày 29 tháng 6 năm 2020

KHU VỰC PHÍA BẮC VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH

(Các huyện Cư Jút, Krông Nô)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\34.png

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió mạnh.

- Gió:

Gió tây đến tây nam cấp 2

- Nhiệt độ cao nhất từ:

29 - 31°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

22 - 24°C

- Độ ẩm trung bình:

80 - 85%

KHU VỰC GIỮA TỈNH

 ( Các huyện Đăk Mil, Đăk Song)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\34.png

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió mạnh.

- Gió:

Tây đến tây nam cấp 2

- Nhiệt độ cao nhất từ:

26 - 28°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

20 - 22°C

- Độ ẩm trung bình:

82 - 87%

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH

(Các huyện Tuy Đức, Đăk Rlấp, Đăk Glong và TP. Gia Nghĩa)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\34.png

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió mạnh.

- Gió:

Tây đến tây nam cấp 2

- Nhiệt độ cao nhất từ:

26 - 28°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

20 - 22°C

- Độ ẩm trung bình:

82 - 87%

TẠI THỊ TRẤN EATLINH

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\34.png

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió mạnh.

- Gió :

Gió tây đến tây nam cấp 2

- Nhiệt độ cao nhất:

29 - 31°C

- Nhiệt độ thấp nhất:  

22 - 24°C

- Độ ẩm trung bình:

80 - 85%

TẠI THỊ TRẤN ĐĂK MIL

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\34.png

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió mạnh.

- Gió :

Tây đến tây nam cấp 2

- Nhiệt độ cao nhất:

26 - 28°C

- Nhiệt độ thấp nhất:  

20 - 22°C

- Độ ẩm trung bình:

82 - 87%

TẠI THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\34.png

Mây thay đổi đến nhiều mấy, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió mạnh.

- Gió :

Tây đến tây nam cấp 2

- Nhiệt độ cao nhất:  

26 - 28°C

- Nhiệt độ thấp nhất:  

20 - 22°C

- Độ ẩm trung bình:

82 - 87%

Người đăng tin: Nguyễn Thị Lan

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Đắk Nông