Dự báo thời tiết tỉnh Kon Tum đêm 11 ngày 12 tháng 7 năm 2019

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG, ĐÔNG BẮC TỈNH

(Kon Rẫy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei)

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi, trời nắng.

- Gió

Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4

- Nhiệt độ cao nhất từ  

26 – 28oc

- Nhiệt độ thấp nhất từ

18 – 20oc

- Độ ẩm

85 – 90%

KHU VỰC GIỮA TỈNH

(Đăk Tô, Đăk Hà)

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác, trời nắng.

- Gió

Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3

- Nhiệt độ cao nhất từ  

28 – 30oc

- Nhiệt độ thấp nhất từ

21 - 23oc

- Độ ẩm trung bình

80 – 85%

KHU VỰC PHÍA TÂY, TÂY NAM VÀ PHÍA NAM TỈNH

(Nam Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, IaH’drai)

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác, trời nắng.

- Gió :

Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3

- Nhiệt độ cao nhất từ   

29 – 31oc

- Nhiệt độ thấp nhất từ

22 - 24oc

- Độ ẩm trung bình

78– 83%

TẠI TP. KON TUM

-Thời tiết

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, trời nắng.

- Gió

Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3

- Nhiệt độ cao nhất từ

29 – 31oc

- Nhiệt độ thấp nhất từ

22 - 24oc

- Độ ẩm trung bình

78 – 83%

TẠI TT. ĐẮK TÔ

- Thời tiết

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, trời nắng.

- Gió

Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3

- Nhiệt độ cao nhất từ

28 – 30oc

- Nhiệt độ thấp nhất từ

21 - 23oc

- Độ ẩm trung bình

80 – 85%

 

Người đăng tin: Nguyễn Thị Lan

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum