Dự báo thời tiết tỉnh Kon Tum đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2020

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG, ĐÔNG BẮC TỈNH

(Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei)

43

Nhiều mây, có mưa nhiều nơi.

- Gió

Đổi hướng cấp 3, cấp 4

- Nhiệt độ cao nhất từ  

25 – 27oc

- Nhiệt độ thấp nhất từ

19 – 21oc

- Độ ẩm

90 – 95%

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH

(Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Nhiều mây, ngày nắng yếu, có mưa nhiều nơi.

- Gió

Đổi hướng cấp 2, cấp 3

- Nhiệt độ cao nhất từ  

27 – 29oc

- Nhiệt độ thấp nhất từ

20 - 22oc

- Độ ẩm trung bình

85 – 90%

KHU VỰC TÂY NAM VÀ PHÍA NAM TỈNH

(Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

 v

Nhiều mây, ngày nắng yếu, có mưa nhiều nơi.

- Gió :

Đổi hướng cấp 2, cấp 3

- Nhiệt độ cao nhất từ   

28 – 30oc

- Nhiệt độ thấp nhất từ

21 - 23oc

- Độ ẩm trung bình

85 – 90%

TẠI TP. KON TUM

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

-Thời tiết

Nhiều mây, ngày nắng yếu, có mưa.

- Gió

Đổi hướng cấp 2, cấp 3

- Nhiệt độ cao nhất từ

28 – 30oc

- Nhiệt độ thấp nhất từ

21 - 23oc

- Độ ẩm trung bình

85 – 90%

TẠI TT. ĐẮK TÔ

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

- Thời tiết

Nhiều mây, ngày nắng yếu, có mưa.

- Gió

Đổi hướng cấp 2, cấp 3

- Nhiệt độ cao nhất từ

27 – 29oc

- Nhiệt độ thấp nhất từ

20- 22oc

- Độ ẩm trung bình

85 – 90%

Khuyến cáo:

Người đăng tin: Kim Hoàng

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum