Dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2019

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA BẮC TỈNH LÂM ĐỒNG

(TP Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông)

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông nhiều nơi.

- Gió :

Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

21 - 23oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

16 - 18oC

- Độ ẩm trung bình :

88 - 93%

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

(Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh)

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông nhiều nơi.

- Gió :

Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

23 - 25oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

18 - 20oC

- Độ ẩm trung bình :

83 - 88 %

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

(Bảo Lâm và Bảo Lộc)

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi có mưa vừa.

- Gió :

Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

24 - 26oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

19 - 21oC

- Độ ẩm trung bình :

88 - 93%

 

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

(Đa Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên)

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi có mưa vừa.

- Gió :

Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

 28 - 30oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

23 - 25oC

- Độ ẩm trung bình :

83 - 88%

 

KHU VỰC TP ĐÀ LẠT

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông.

- Gió :

Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

22oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

17oC

- Độ ẩm trung bình :

90%

KHU VỰC THỊ TRẤN ĐỨC TRỌNG

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông.

- Gió :

Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

24oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

19oC

- Độ ẩm trung bình :

                                           86%

KHU VỰC TP BẢO LỘC

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

- Gió :

Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

25oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

20oC

- Độ ẩm trung bình :

90%

KHU VỰC THỊ TRẤN CÁT TIÊN

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông.

- Gió :

Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

29oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

24oC

- Độ ẩm trung bình :

86%

Người đăng tin: Nguyễn Thị Lan

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng