BẢN TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH ĐĂK NÔNG

BẢN TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH ĐĂK NÔNG
24 giờ qua: Tỉnh Đăk Nông chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mở rộng về phía Đông Nam, trên cao là hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Nhiệt độ cao nhất ngày 09/4 tại Buôn Ma Thuột là 35.50C, độ ẩm thấp nhất 43%.

24 giờ qua: Tỉnh Đăk Nông chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mở rộng về phía Đông Nam, trên cao là hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Nhiệt độ cao nhất ngày 09/4 tại Buôn Ma Thuộtlà 35.50C, độ ẩm thấp nhất 43%.

 Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 10/4 tại Buôn Ma Thuộtđo được là 34.40C, độ ẩm là 40%.

Cảnh báo:Nắng nóng tiếp tục duy trì ngày 10 - 11/4/2019 ở khu vực phía Bắc tỉnh (các huyện Cư Jút, Krông Nô). Nhiệt độ cao nhất từ 35.0 - 36.0 oC, độ ẩm thấp nhất 40 - 45%. Thời gian nắng nóng trong ngày xảy ra từ 14 - 16 giờ.

Người đăng tin: Kim Hoàng

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Đắk Nông