Thông tin KTTV là một khâu quan trọng có nhiệm vụ thu nhận số liệu để làm dự báo KTTV và chuyển các sản phẩm dự báo phục vụ cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng.
Với trang thiết bị khá đầy đủ và đội ngũ cán bộ chuyên ngành điện tử, tin học. Phòng có khả năng đảm nhận:


- Thiết kế, lắp đặt sửa chữa, bảo trì các hệ thống tự động đo đạc, thu nhận số liệu KTTV (gió, mưa, bốc hơi, mực nước...).

- Thiết kế, lắp đặt, sửa chữa bảo tri các mạng LAN, WAN.

- Bảo trì, sửa chữa các máy đo điện tử chuyên ngành KTTV.
 

Cơ cấu tổ chức; gồm: 07 người, trong đó 02 kỹ sư, 03 TC 02 SC

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Huấn - ĐT 059 3 720 355 - 0914 033 682


 

 
Website trạm đo mưa tự động