Liên kết site - Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên
 
Website trạm đo mưa tự động

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa