Đăk Mốt58237
Konplong59113
Kon Tum51536
Pơ mơ rê67069
An Khê40154
Ayunpa15013
Giang Sơn41678
Đức Xuyên42533
Cầu 1430272
Bản Đôn16971
Đăk Nông58838
Thanh Bình83323
Cập nhật lúc: 13 giờ ngày 23/10/2017