Đăk Mốt58322
Konplong59101
Kon Tum51607
Pơ mơ rê67076
An Khê40152
Ayunpa15027
Giang Sơn41790
Đức Xuyên42216
Bản Đôn17014
Đăk Nông58930
Thanh Bình83050
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 27/09/2023