Đăk Mốt58192
Konplong59115
Kon Tum51483
Pơ mơ rê67042
An Khê40149
Ayunpa14972
Giang Sơn41700
Đức Xuyên42331
Cầu 1430261
Bản Đôn16820
Đăk Nông58745
Thanh Bình83029
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 17/01/2018