Đăk Mốt58168
Konplong59090
Kon Tum51499
Pơ mơ rê67010
An Khê40150
Ayunpa14923
Giang Sơn41540
Đức Xuyên42384
Cầu 1430254
Bản Đôn16784
Đăk Nông58740
Thanh Bình82909
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 24/03/2018