Đăk Mốt58238
Konplong59128
Kon Tum51541
Pơ mơ rê67050
An Khê40181
Ayunpa15061
Giang Sơn41829
Đức Xuyên42564
Cầu 1430273
Bản Đôn16965
Đăk Nông58792
Thanh Bình83171
Cập nhật lúc: 01 giờ ngày 26/05/2017