Đăk Mốt58159
Konplong59082
Kon Tum51529
Pơ mơ rê67000
An Khê40133
Ayunpa14915
Giang Sơn41501
Đức Xuyên42101
Cầu 1430269
Bản Đôn16781
Đăk Nông58747
Thanh Bình82906
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 29/01/2020