Đăk Mốt58236
Konplong59110
Kon Tum51498
Pơ mơ rê67060
An Khê40151
Ayunpa14976
Giang Sơn41756
Đức Xuyên42301
Cầu 1430268
Bản Đôn16949
Đăk Nông58875
Thanh Bình83020
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 28/09/2020