Đăk Mốt58191
Konplong59106
Kon Tum51544
Pơ mơ rê67017
An Khê40150
Ayunpa14973
Giang Sơn41699
Đức Xuyên42370
Cầu 1430264
Bản Đôn16851
Đăk Nông58724
Thanh Bình82916
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 16/01/2019