Đăk Mốt58212
Konplong59100
Kon Tum51524
Pơ mơ rê67020
An Khê40145
Ayunpa14954
Giang Sơn41725
Đức Xuyên42280
Bản Đôn17002
Đăk Nông58817
Thanh Bình82965
Cập nhật lúc: 01 giờ ngày 27/05/2022