Đăk Mốt58124
Konplong59101
Kon Tum51515
Pơ mơ rê67030
An Khê40153
Ayunpa14910
Giang Sơn41658
Đức Xuyên42166
Cầu 1430248
Bản Đôn16843
Đăk Nông58771
Thanh Bình82914
Cập nhật lúc: 19 giờ ngày 22/01/2021