Đăk Mốt58123
Konplong59062
Kon Tum51550
Pơ mơ rê66998
An Khê40147
Ayunpa14891
Giang Sơn41618
Đức Xuyên42135
Bản Đôn16840
Đăk Nông58937
Thanh Bình82906
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 06/02/2023