Đăk Mốt58329
Konplong59139
Kon Tum51582
Pơ mơ rê67110
An Khê40150
Ayunpa14980
Giang Sơn41696
Đức Xuyên42640
Cầu 1430278
Bản Đôn17099
Đăk Nông58874
Thanh Bình83173
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 23/09/2018