Đăk Mốt58397
Konplong59144
Kon Tum51610
Pơ mơ rê67233
An Khê40145
Ayunpa15007
Giang Sơn41654
Đức Xuyên42399
Cầu 1430268
Bản Đôn16850
Đăk Nông58870
Thanh Bình82993
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 19/07/2018