Đăk Mốt58179
Konplong59098
Kon Tum51515
Pơ mơ rê67001
An Khê40149
Ayunpa14928
Giang Sơn41474
Đức Xuyên42605
Cầu 1430197
Bản Đôn16814
Đăk Nông58720
Thanh Bình82921
Cập nhật lúc: 19 giờ ngày 23/03/2019