Đăk Mốt58325
Konplong59144
Kon Tum51624
Pơ mơ rê67212
An Khê40165
Ayunpa15172
Giang Sơn41900
Đức Xuyên42472
Cầu 1430278
Bản Đôn17050
Đăk Nông58892
Thanh Bình83041
Cập nhật lúc: 01 giờ ngày 22/09/2019