Đăk Mốt58149
Konplong59055
Kon Tum51503
Pơ mơ rê66985
An Khê40130
Ayunpa14906
Giang Sơn41440
Đức Xuyên42136
Cầu 1430187
Bản Đôn16780
Đăk Nông58734
Thanh Bình82916
Cập nhật lúc: 07 giờ ngày 29/03/2020