Đăk Mốt58259
Konplong59175
Kon Tum51597
Pơ mơ rê67127
An Khê40182
Ayunpa15126
Giang Sơn42099
Đức Xuyên42729
Cầu 1430266
Bản Đôn17030
Đăk Nông58904
Thanh Bình83106
Cập nhật lúc: 13 giờ ngày 12/11/2019