Đăk Mốt58108
Konplong59075
Kon Tum51476
Pơ mơ rê67091
An Khê40155
Ayunpa14923
Giang Sơn41502
Đức Xuyên42158
Cầu 1430195
Bản Đôn16792
Đăk Nông58773
Thanh Bình82955
Cập nhật lúc: 19 giờ ngày 22/04/2021