ANH DAI DIEN
  1. Diễn biến mưa

Ngày 27/10/2021, thời tiết lưu vực hồ thủy điện An Khê-Ka Nak chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc vùng thấp do áp thấp nhiệt đới suy yếu, kết hợp rìa tây nam lưỡi cao lục địa tăng cường, kết hợp đới gió đông trên cao. Thời tiết lưu vực có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa ngày 27/10/2021 phổ biến từ 70 – 140mm. Lượng mưa lớn nhất 142.0mm tại trạm Khí tượng An Khê.

Bảng số liệu tổng lượng mưa từ 02 giờ 27/10/2021 đến 23 giờ ngày 27/10/2021

Trạm Krong 3 Sơn Lang Đông Krong 1 Krong 2 Kon Lơng khơng Tú An Đăk Rong 1 Đăk Rong 2 Đăk Rong 3 Krong Tơ Tung Lơ Ku Hồ AnKhê Nghĩa An Hồ KaNak Sơ Pai KT An Khê
Tổng lượng mưa               107.4 84.4 106.8 79.8 74.2 73.8 120.4 64.2 63.6 65.2 78.0 78.2 116.4 131.6 138.2 102.6 26.0 142.0
  1. Lưu lượng nước về các hồ

–  Hồ Ka Nak: Lưu lượng bắt đầu tăng từ 11h00’ ngày 27/10 đến 00h00’ ngày 28/10 đạt giá trị lớn nhất (lưu lượng đỉnh lũ là 616m3/s).

– Hồ An Khê: Lưu lượng bắt đầu tăng từ 10h00’ ngày 27/10 đến 14h00’ ngày 27/10 đạt giá trị lớn nhất (lưu lượng đỉnh lũ là 306m3/s).

  1. Mực nước lũ trên hệ thống sông Ba

– Tại trạm thuỷ văn An Khê mực nước bắt đầu lên từ lúc 04h00’ ngày 27/10 với Hcl = 401,75mét đến 01h00’ ngày 28/10 xuất hiện đỉnh lũ với Hmax = 404,78mét, trên báo động 1 là 0,28mét, biên độ là 3,03mét, lưu lượng đỉnh lũ là 557m3/s.

– Tại trạm thủy văn AyunPa mực nước bắt đầu lên từ lúc 07h00’ ngày 27/10 với Hcl = 151,07mét đến 03h00’ ngày 28/10 xuất hiện đỉnh lũ với Hmax = 153,46mét, trên báo động 1 là 0,46mét, biên độ là 2,39mét, lưu lượng đỉnh lũ là 1450m3/s.

 

  1. Công tác phục vụ

Đài đã thực hiện: 03 bản tin lũ phục vụ vận hành hồ An Khê, KaNak.

Công ty thực hiện: Đài nhận đầy đủ các bản tin vận hành xả lũ của hồ thủy điện An Khê – Ka Nak chuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *