Từ ngày 05-06/02 (tức mùng 5-6 tết), các tỉnh Miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông sau có cường độ ổn định. Từ ngày 06/02, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần. Khoảng đêm 05, ngày 06, rãnh gió Tây di chuyển từ phía Tây sang và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Bộ. Bắc Bộ có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại trong ngày 05-06/02, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
  1. Khu vực Bắc Bộ
          Ngày 05/02 (tức mùng 5 Tết): Có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Từ đêm 05 đến ngày 06/02 (từ đêm mùng 5 đến mùng 6 Tết): Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ.
  1. Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế
Từ ngày 05-06/02 (từ mùng 5 đến mùng 6 Tết): Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông tập trung trong ngày 05/02; sau có mưa rải rác. Trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ, phía Nam 15-18 độ.
  1. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ ngày 05-06/02 (từ mùng 5 đến mùng 6 Tết): Phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ.
  1. Khu vực Tây Nguyên
Từ ngày 05-06/02 (từ mùng 5 đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ.
  1. Khu vực Nam Bộ
Từ ngày 05-06/02 (từ mùng 5 đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-35 độ; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.
  1. Khu vực Phú Thọ
Ngày 05/02 (tức mùng 5 Tết): Có mưa vài nơi. Trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ.
Từ đêm 05 đến ngày 06/02 (từ đêm mùng 5 đến mùng 6 Tết): Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ.

      7. Khu vực Hà Nội
Ngày 05/02 (tức mùng 5 Tết): Không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ; nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ.
Từ đêm 05 đến ngày 06/02 (từ đêm mùng 5 đến mùng 6 Tết): Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa. Trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ.

      8. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày 05-06/02 (từ mùng 5 đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ; nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ.
Bản tin tiếp theo được phát lúc 16h30 ngày 05/02/2022.

Tin phát lúc: 16h30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *