Ngày 15/4/2022, tại Gia Lai, Đoàn thanh niên cơ sở Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có,  Đ/c Trần Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài;  Đ/c Nguyễn Tiến Công; Ủy viên ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Đài.

Tham dự Đại hội còn có các Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở cùng 28 đoàn viên thanh niên trực thuộc Đoàn Thanh niên Đài KTTV khu vực Tây Nguyên.

Đ/c Nguyễn Thị Nhã, Bí thư Đoàn thanh niên Đài KTTV khu vực Tây Nguyên nhiệm kỳ 2017 – 2022 báo cáo tại Đại hội

Đại hội Đoàn thanh niên cơ sở Đài KTTV khu vực Tây Nguyên diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Với tinh thần “Khát vọng – Trí tuệ – Bản lĩnh – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ Đài tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Đài KTTV khu vực Tây Nguyên hoạt động trong bối cảnh đất nước có những bước chuyển mình quan trọng đó là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với đó là sự phát triển của Ngành KTTV đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tiếp thu khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào chuyên môn, nghiệp vụ, Ban chấp hành Đoàn đã tập trung phát động đoàn viên, thanh niên toàn Đài hưởng ứng, tham gia sáng tạo, tìm tòi các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, qua đó phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp. Đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên. Kết quả đã có 03 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng Thi đua khen thưởng của Tổng cục KTTV ghi nhận; 02 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2017-2022 đã giới thiệu cho Đảng 10 đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, trong đó có 05 đồng chí đã được kết nạp Đảng viên, 01 đồng chí viên đã hoàn thiện hồ sơ kết nạp và đang chờ các cấp ủy đảng ra quyết định kết nạp đạt chỉ tiêu Nghị quyết khóa trước đề ra.

Đ/c Trần Trung Thành, Phó Giám đốc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Trung Thành, Phó Giám đốc Đài cho biết: Hiện nay Đoàn thanh niên Đài có 36 đoàn viên được tổ chức sinh hoạt tại 05 Chi đoàn, trong đó đoàn viên là Đảng viên có 06 đồng chí vì vậy, để phát huy vai trò xung kích của thanh niên, đồng chí Trần Trung Thành đề nghị Đoàn viên, thanh niên: Cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Công đoàn, thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng ủy, đề xuất các giải pháp cụ thể phục vụ sự phát triển của Đài khu vực. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phấn đấu xây dựng đoàn thanh niên thực sự trở thành một tổ chức vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo đổi mới, đa dạng hóa các nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp, đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo đi vào chiều sâu; tạo các diễn đàn, hình thành môi trường hoạt động rộng mở, thuận lợi để tập hợp, đoàn kết trên tất cả mọi lĩnh vực. Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ đoàn viên thanh niên có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của Đài.

Sau thời gian làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 07 đồng chí, bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội và đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Đài KTTV khu vực Tây Nguyên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027, Bầu trực tiếp Bí thư và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn thanh niên Tổng cục KTTV

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Đài KTTV khu vực Tây Nguyên nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội

Đ/c Nguyễn Tiến Công trao quà lưu niệm cho BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022

Toàn bộ cán bộ Đoàn viên Đoàn cơ sở Đài chụp ảnh lưu niệm