TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 1

TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 1

Vị trí tâm bão (lúc 15 giờ ngày 17/7): khoảng 20.7 độ Vĩ Bắc; 111.9 độ Kinh Đông.
Sức gió mạnh nhất: cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.
Lưu ý: chi tiết trong tin bão khẩn cấp phát lúc 17h00 ngày 17/7.

Tin phát lúc: 15h15