Hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh sạt lở đất, lũ quét và phòng chống dịch bệnh trong mùa lũ.

Dấu hiệu nhận biết sạt lở đất, lũ quét; những việc nên làm, nên tránh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *