TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3)

  1. Hiện trạng bão

Hồi 13 giờ ngày 31/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

  1. Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):
Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
13h/01/9 Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/h 22,4N-115,8E

trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)

Cấp 14, giật cấp 17 Phía Bắc vĩ tuyến 18,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E Cấp 3: phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông
13h/02/9 Tây Tây Nam, 10-15 km/h 21,7N-113,0E

trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông

Cấp 12, giật cấp 15 Phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Đông kinh tuyến 111,0E Cấp 3: phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông
13h/03/9 Tây Tây Nam,

5-10 km/h

20,9N-111,7E

trên vùng biển phía  Tây Nam tỉnh Quảng Đông

Cấp 10, giật cấp 12 Phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; phía Đông kinh tuyến 110,0E Cấp 3: phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông
  1. Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến120 giờ tới)

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, cường độ tiếp tục giảm thêm.

  1. Dự báo tác động của bão
Gió mạnh  
Trên biển:

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Nước dâng, sóng lớn  
Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m.

Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia