TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 5

 

TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 5

Vị trí tâm bão (lúc 16 giờ ngày 19/10): khoảng 20.3 độ Vĩ Bắc; 109.0 độ Kinh Đông.
Sức gió mạnh nhất: cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.
Dự báo: trong 3 giờ tới, Bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Lưu ý: chi tiết trong tin bão khẩn cấp phát lúc 17h00 ngày 19/10.

Tin phát lúc: 16h15’