Sáng ngày 27/11/2023, Tại Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 tổ chức khai mạc kỳ thi xét tuyển viên chức Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên năm 2023.

Dự lễ khai mạc có ông Lê Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài  – Chủ tịch Hội đồng xét tuyển và các thành viên Hội đồng xét tuyển, các Ban Giám sát, Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi phỏng vấn, Ban kiểm tra sát hạch, Ban phục vụ và các thí sinh tham gia dự thi.

Lễ khai mạc kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 Đài KTTV khu vực Tây Nguyên

Kỳ thi xét tuyển viên chức Đài KTTV khu vực Tây Nguyên năm 2023  đã tiếp nhận 08 hồ sơ đăng ký dự thi, qua vòng 1 xét tuyển hồ sơ thì có 06 hồ sơ đủ điều kiện để dự tuyển vòng 2.

Phát biểu tại buổi khai mạc ông Lê Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy , Giám đốc Đài – Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức là khâu đầu tiên và quan trọng, có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Đài KTTV khu vực Tây Nguyên coi trọng việc tổ chức tuyển dụng viên chức để lựa chọn những nhân sự có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm. Để kỳ xét tuyển viên chức thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, quy trình, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch; ông Lê Văn Hưng đề nghị các Ban Giám sát, Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi phỏng vấn, Ban kiểm tra sát hạch, Ban phục vụ  nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành và thực hiện nghiêm quy chế và nội quy tuyển dụng, thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội đồng xét tuyển giao; đối với các thí sinh dự thi, yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế xét tuyển, bình tĩnh, tự tin, vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo, ôn tập để hoàn thành tốt nhất phần thi của mình.

Tại lễ khai mạc, Hội đồng xét tuyển đã thông qua Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển, Ban Giám sát, Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi phỏng vấn, Ban kiểm tra sát hạch, Ban phục vụ thông qua nội quy, quy chế kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Đài KTTV khu vực Tây Nguyên năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *