Biểu tượng thời tiết

Biểu tượng thời tiết

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 16.1 - 26.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 5mm

Câu 31: Bão, áp thấp nhiệt đới khác với vòi rồng như thế nào?

Cả bão, áp thấp nhiệt đới và vòi rồng đều là các xoáy sinh ra trong khí quyển, chúng đều là các hiện tượng không thường xuyên xảy ra.

Các tin khác

1, 2, 3, 4  Trang sau 
Website trạm đo mưa tự động