Dự báo khí tượng thủy văn 10 ngày tỉnh Gia Lai

TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2012

Dự báo khí tượng thủy văn 10 ngày tỉnh Đắk Nông

TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2012

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN VỪA CÁC SÔNG TRUNG, NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN TỪ NGÀY 10 -21 THÁNG 6 NĂM 2011

. Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 01-10/06/2011 1.1. Trung Bộ và Tây Nguyên: Những ngày cuối tuần, trên các sông ở Bắc Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện lũ nhỏ, đỉnh lũ trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy: 26,28m, trên BĐ1: 0,28m; mực nước các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi có dao động nhỏ; các sông khác ở Trung bộ biến đổi chậm. Lượng dòng chảy trên các sông chính từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đều thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 50 - 57%, riêng sông Thu Bồn tại Nông Sơn, các sông từ Phú Yên đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đều cao hơn TBNN cùng kỳ. (chi tiết xem bảng số liệu).

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN VỪA CÁC SÔNG TRUNG, NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN TỪ NGÀY 21 ĐẾN 30 THÁNG 4 NĂM 2011

. Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 11-20/04/2011 1.1. Trung Bộ và Tây Nguyên: Trong tuần, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên xuống dần, ngày cuối tuần, các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có dao động nhỏ. Mực nước thấp nhất tuần trên sông Mã tại Lý Nhân: 2,85m (ngày 18), sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng: 3,66m (ngày 16), xuống thấp lịch sử trong chuỗi số liệu quan trắc

  Trang trước  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 
Website trạm đo mưa tự động