Dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng đêm 08 ngày 09 tháng 6 năm 2021Thứ ba - 08/06/2021 16:02

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA BẮC TỈNH LÂM ĐỒNG

(TP Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối  và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa.

- Gió:

TâyNam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

22-24 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

16 -18 oC

- Độ ẩm trung bình:

87 - 92 %

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

(Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối  và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa.

- Gió:

TâyNam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

27-29 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

18 -20 oC

- Độ ẩm trung bình:

83 - 88 %

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

(Bảo Lâm và Bảo Lộc)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối  và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa.

- Gió:

TâyNam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

22 -24 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

18–20 oC

- Độ ẩm trung bình:

87 - 92 %

 

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

(Đa Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên)

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối  và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa.

- Gió:

TâyNam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

                                   27 -29oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

23 -25 oC

- Độ ẩm trung bình:

83 - 88 %

 

 

KHU VỰC TP ĐÀ LẠT

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối  và đêm có mưa rào và dông.

- Gió:

TâyNam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

23oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

17oC

- Độ ẩm trung bình:

90 %

KHU VỰC THỊ TRẤN ĐỨC TRỌNG

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối  và đêm có mưa rào và dông.

- Gió:

TâyNam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

28 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

19 oC

- Độ ẩm trung bình:

86 %

KHU VỰC TP BẢO LỘC

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối  và đêm có mưa rào và dông.

- Gió:

TâyNam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

23 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

19 oC

- Độ ẩm trung bình:

90 %

KHU VỰC THỊ TRẤN CÁT TIÊN

C:\Users\Huu Thanh\Desktop\Dự báo 3 ngày\icon\7.png

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối  và đêm có mưa rào và dông.

- Gió:

TâyNam cấp 2-3.

- Nhiệt độ cao nhất từ:

28 oC

- Nhiệt độ thấp nhất từ:

24 oC

- Độ ẩm trung bình:

86 %

 
Website trạm đo mưa tự động

Liên kết

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:

Thành phố lớn trên thế giới

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa