THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 2 tháng 4 năm 2021Thứ ba - 27/04/2021 10:20
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 2 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 2 tháng 4 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 4 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 19.4 - 29.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.6°C, tổng lượng mưa là 66.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 2.4°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 2.8°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± 2°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.

Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 44.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 22mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 51.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21/4-01/5, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 24-26/4 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Đặc trưng

Nhiệt độ không khí (°C)

Lượng mưa

(mm)

Tối cao

Tối thấp

Trung bình

Tuần trước

30.2

20.2

25.2

21.9

Trong tuần

29.8

19.4

24.6

66.1

Tuần tới

32-35

23-26

27.5-30.5

10-20

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tuần 2 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: vụ Đông – Xuân trà chính vụ đang trong giai đoạn chín – thu hoạch, trà muộn đang trong giai đoạn trỗ - chắc xanh; lúa Hè Thu (Lâm Đồng) trà cực sớm đang trong giai đoạn xuống giống – mạ. Đối với giai đoạn mạ nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển là 25 – 30°C. Thời kỳ đòng trỗ cây cây lúa mẫn cảm nhất với điều kiện ngoại cảnh, nhất là nhiệt độ, thời kỳ này yêu cầu nhiệt độ tốt nhất từ 28 – 30°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 19.4 đến 29.8°C, nhiệt độ trung bình 24.6°C và tổng lượng mưa là 66.1 mm, cho thấy điều kiện thời tiết chưa thực sự thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Mặt khác, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt ... tiếp tục gây hại mạnh trên giống nhiễm giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh chủ yếu ở Lâm Đồng,...; sâu đục thân 2 chấm, bệnh đen lép hạt... tiếp tục phát sinh và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn trỗ - chắc xanh. Bọ trĩ, ruồi đục lá, sâu keo... phát sinh gây hại lúa Hè Thu cực sớm (Lâm Đồng)  giai đoạn sạ - mạ. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32-35°C, tối thấp 23-26°C, trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa từ 10 – 20mm. Đề phòng chuột tiếp tục gây hại giống gieo lúa Hè Thu cực sớm (Lâm Đồng) và hại nhẹ rải rác các trà lúa Đông Xuân. Ốc bươu vàng lây lan theo nguồn nước và gây hại lúa Hè Thu cực sớm ( Lâm Đồng) giai đoạn xuống giống - mạ.

Ngô: vụ Đông Xuân đang trong giai đoạn thâm râu, thu hoạch; vụ Hè – Thu đang trong giai đoạn mới xuống giống – cây con. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 19.4 đến 29.8°C, nhiệt độ trung bình 24.6°C và tổng lượng mưa là 66.1 mm, cho thấy nhiệt độ thấp nhất vẫn trong ngưỡng thấp hơn mức độ thích hợp cho cây ngô sinh trưởng và phát triển; sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT phân bố chủ yếu tại Lâm Đồng. Đối với tuần tiếp theo, với điều kiện nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32-35°C, tối thấp 23-26°C, trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa từ 10 – 20mm. Cần chủ động các công tác phòng trừ sâu keo mùa thu khi đang có dấu hiệu gây hại gia tăng.

Sắn: vụ Hè Thu giai đoạn nuôi củ, thu hoach; vụ Mùa và Thu Đông đang trong giai đoạn phát triển thân lá – nuôi củ; vụ Đông – Xuân đang trong giai đoạn phát tiển thân lá – tạo củ. Đối với giai đoạn phát triển thân củ sắn yêu cầu nhiệt độ thích hợp từ 25 - 35°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 19.4 đến 29.8°C, nhiệt độ trung bình 24.6°C và tổng lượng mưa là 66.1 mm, cho thấy nhiệt độ vẫn thấp hơn ngưỡng sinh trưởng thuận lợi của cây sắn trong các giai đoạn của tuần này; bệnh khảm lá virus gây hại có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và CKNT tập trung chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lăk. Với nhiệt độ dự báo cho tuần tiếp theo: tối cao dao động từ 32-35°C, tối thấp 23-26°C, trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa từ 10 – 20mm. Tiếp tục phòng trừ các loại sâu bệnh như: nhện đỏ, bọ phấn, rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng, bệnh đốm lá, cháy lá vi khuẩn...gây hại và lây lan bệnh khảm lá virus trên cây sắn.

Rau: đang trong các giai đoạn sinh trưởng. Chú ý các loài sâu, bệnh hại sẽ có xu hướng phát sinh phát triển mạnh như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rệp muội, rầy mềm và bệnh thối nhũn, thán thư, đốm lá. Ngoài ra, quản lý bệnh virus hại cà chua, hoa cúc bằng các biện pháp quản lý tổng hợp chú trọng việc sử dụng giống kháng kết hợp biện pháp luân canh, kiểm soát môi giới lan truyền bệnh virus như bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù thuốc lá, rầy rệp.

Hồ tiêu: đang trong giai đoạn thu hoạch, chăm sóc sau thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho cây tiêu sinh trưởng và phát triển dao động từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 19.4 đến 29.8°C, nhiệt độ trung bình 24.6°C và tổng lượng mưa là 66.1 mm, cho thấy điều kiện nhiệt độ phù hợp cho cây hồ tiêu sinh trưởng và phát triển; bệnh chết nhanh diện tích nhiễm có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và CKNT, phân bố chủ yếu tại Đắk Nông, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng; tuyến trùng gây hại tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk; bệnh chết chậm có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32-35°C, tối thấp 23-26°C, trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa từ 10 – 20mm. Tiếp tục phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng…đề phòng phát sinh các sinh vật khác gây hại cho hồ tiêu.

Điều: đang trong giai đoạn thu hoạch. Nhiệt độ độ thích hợp để cây sinh trưởng và phát triển tốt là từ 24 đến 28°C, lượng nước cần từ 28 – 50mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 19.4 đến 29.8°C, nhiệt độ trung bình 24.6°C và tổng lượng mưa là 66.1 mm, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nhất cho cây điều sinh trưởng và phát triển; bệnh thán thư có dấu hiệu gây hại tăng so với kỳ trước và CKNT, phân bố chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai; bọ xít muỗi có dấu hiệu gây hại giảm so với kỳ trước và CKNT, phân bố tập trung tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk. Đối với tuần tiếp theo, nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32-35°C, tối thấp 23-26°C, trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa từ 10 – 20mm. Theo dõi phòng trừ sâu đục thân/cành, bọ trĩ; tiếp tục phòng trừ bệnh thán thư gây hại. Tiếp tục phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư….

Sầu riêng: đang trong giai đoạn ra hoa – quả non. Nhiệt độ thích hợp cho cây sầu riêng sinh trưởng từ 24 – 35°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 19.4 đến 29.8°C, nhiệt độ trung bình 24.6°C và tổng lượng mưa là 66.1 mm, cho thấy nền nhiệt độ thấp nhất vẫn thấp hơn giới hạn sinh trưởng và phát triển thích hợp của cây sầu riêng. Đối với tuần tiếp theo, nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32-35°C, tối thấp 23-26°C, trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa từ 10 – 20mm. Chú ý phòng tránh sâu bệnh cho cây trồng, bệnh vàng lá thối rễ, thán thư, nứt thân phát sinh gây hại.

Cà Phê: đang trong giai đoạn quả non. Nhiệt độ thích hợp nhất đối với cà phê chè từ từ 20 - 22°C. Cà phê vối phạm vi nhiệt độ thích hợp nhất từ 24 - 26°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt dao động từ 19.4 đến 29.8°C, nhiệt độ trung bình 24.6°C và tổng lượng mưa là 66.1 mm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển; bệnh gỉ sắt có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và CKNT phân bố tập trung tại Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk; bệnh khô cành có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và CKNT, phân bố tập trung tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Đối với tuần tiếp theo, nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32-35°C, tối thấp 23-26°C, trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa từ 10 – 20mm. Lưu ý bệnh khô cành, gỉ sắt tiếp tục gây hại và triển khai các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả cho cà phê..

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 32-35°C, tối thấp 23-26°C, trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa từ 10 – 20mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Nguyên có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước cho vườn cây khô và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

Người đăng tin: Kim Hoàng
Nguồn tin: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ KTTV
 
Website trạm đo mưa tự động

Liên kết

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:

Thành phố lớn trên thế giới

Mực nước hiện tại - Cấp báo động

Dự báo liên hồ chứa