DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TRÊN PHẠM VI TỈNH KON TUM TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2020

I/ Tình hình khí tượng:

Trong 10 ngày giữa  tháng 7/2020, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng củarìa phía Đông Nam áp thấp nóng phía Tây kết hợp gió Tây Nam cường độ trung bình; thời tiết chủ yếu:

 • Các thời kỳ: Mâythay đổi, ngày nắng, có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có ngày có nơi mưa vừa đến mưa to; gió Tây Nam cấp 2.
 • Lượng mưa đạt xấp xỉ và thấp hơn TBNNCK.

Dự báo:

Trong 11 ngày tới,Tỉnh Kon Tum chủ yếu chịu ảnh hưởng củarìa phía Đông Nam áp thấp nóng phía Tây kết hợp gió Tây Nam cường độ trung bình; trên cao chịu ảnh hưởng rìa Tây nam áp cao cận nhiệt đới.Thời tiết các khu vực:

* Khu vực phía Đông, Đông Bắc Tỉnh: (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei).

 • Thời kỳ đầu và cuối: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi; gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
 • Thời kỳ giữa: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.
 • Nhiệt độ không khí: Trung bình: 23,0 – 24,0°C; Thấp nhất: 18,0 – 20,0°C; Cao nhất: 29,0 – 31,0°C.
 • Lượng mưa khả năng đạt 60 - 110mm, xấp xỉ TBNNCTK.

* Khu vực phía Bắc Tỉnh: (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei )

 • Thời kỳ đầu và cuối: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.
 • Thời kỳ giữa: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác; gió Tây Nam cấp 2.
 • Nhiệt độ không khí: Trung bình: 24,5 – 25,5°C; Thấp nhất: 19,0 – 21,0°C; Cao nhất: 31,0 – 33,0°C.
 • Lượng mưa khả năng đạt 80 - 130mm, xấp xỉ  TBNNCTK.

* Khu vực phía Nam, Tây NamTỉnh (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP.Kon Tum)

 • Thời kỳ đầu và cuối: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.
 • Thời kỳ giữa: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác; gió Tây Nam cấp 2.
 • Nhiệt độ không khí: Trung bình: 25,0 – 26,0°C; Thấp nhất: 20,0 – 22,0°C; Cao nhất: 32,0 – 34,0°C.
 • Lượng mưa khả năng đạt 80 – 130mm, xấp xỉ TBNNCTK.

II/ Tình hình thủy văn:

Trong 10 ngày giữa tháng 7 năm 2020, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,40 mét theo xu thế giảm dần qua các thời kỳ; riêng sông Đăk Tờ Kan tại trạm thủy văn Đăk Tô mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các hồ thủy điện.

 Mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 7 năm 2020:

+ So với mực nước trung bình 10 ngày đầu tháng 7 đạt thấp hơn.

+ So với mực nước TBNN cùng thời kỳ đạt thấp hơn.

+ So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2019 đạt thấp hơn.

 Dự báo:

Trong 11 ngày cuối tháng 7 năm 2020, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ từ 0,10 – 0,45 mét theo xu thế tăng dần trong thời kỳ đầu và cuối, biến đổi chậm ở thời kì giữa; riêng sông Đăk Tờ Kan tại trạm thủy văn Đăk Tô mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các hồ thủy điện.

Mực nước trung bình 11 ngày cuối tháng 7 năm 2020:

+ So với mực nước trung bình 10 ngày giữa tháng 7 đạt cao hơn.

+ So với mực nước TBNN cùng kỳ đạt thấp hơn.

+ So với mực nước trung bình cùng kỳ năm 2019 đạt thấp hơn.

DỰ BÁO MỰC NƯỚC 11 NGÀY CUỐI THÁNG 7 NĂM 2020

TRẠM

SÔNG

Hmax (cm)

Hmin (cm)

HTB (cm)

Qmax (m3/s)

Qmin (m3/s)

QTB

(m3/s)

Đăk Bla

Kon Plong

59100

59055

59070

18,6

3,67

7,51

Kon Tum

51550

51500

51520

62,3

3,7

20,4

Pô Kô

Đăk Mốt

58240

58169

58190

73,0

20,5

32,2

Đăk Tờ Kan

Đăk Tô

57580

57475

57520

 

 

 

Người đăng tin: Nguyễn Thị Lan

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum