DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐẮK LẮK

I. Tình hình khí tượng

1. Tổng kết: Trong 10 ngày qua, thời tiết tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ, riêng ngày 17 – 18 ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Noul); đới gió Tây Nam cường độ trung bình, từ ngày 17 – 19 hoạt động mạnh hơn.

Thời tiết: mây thay đổi đếnnhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ cuối nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa đến mưa to.Lượng mưa phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng tại An Khê cao hơn TBNN. Nhiệt độ không khí trung bình ở mức xấp xỉ và cao hơn so với TBNN.

2. Dự báo: Trong 10 ngày tới, thời tiết tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén có trục qua khu vực Bắc Bộ trong thời kỳ đầu, kết hợp đới gió tây nam cường độ trung bình.

Thời tiết: mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa. Lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn so với TBNN. Nhiệt độ không khí trung bình ở mức xấp xỉ và cao hơn so với TBNN.

          Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa

a. Khu vực các huyện phía Tây và phần giữa của tỉnh:(Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Đăk Đoa, Mang Yang, thành phố Pleiku):

- Nhiệt độ không khí: Trung bình: 23.0 – 25.00C; Thấp nhất: 19.0 – 22.00C;  Cao nhất:30.0 – 33.00C.

- Lượng mưa: từ 50 –100mm.

b. Khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc tỉnh:(Đăk Pơ, K’Bang, Kon Chro, thị xã An Khê):

- Nhiệt độ không khí: Trung bình: 24.0 – 26.00C; Thấp nhất: 20.0 – 23.00C;  Cao nhất: 31.0 – 34.00C.

- Lượng mưa: từ 40 – 70mm

c. Khu vực các huyện phía Đông Nam tỉnh: (Ia Pa, Phú Thiện, thị xã AyunPa, Krông Pa):

- Nhiệt độ không khí: Trung bình: 26.5 – 28.50C; Thấp nhất: 21.0 – 24.00C;  Cao nhất: 32.0 – 35.00C.

- Lượng mưa: từ 30 – 50mm

II. Tình hình thủy văn.

1. Tổng kết: Mực nước trên các sông suối ở Gia Lai trong 10 ngày qua: Phổ biến dao động với biên độ từ 0.30 – 0.70mét. Trên một số sông suối vừa và nhỏ thuộc vùng phía Tây và phần giữa tỉnh dao động với biên độ từ 0.50 – 1.00mét.

Mực nước trung bình:

- So với mực nước trung bình 10ngày (từ 01-10/9/2020) phổ biến ở mức caohơn từ 0.10– 0.45mét.

- So với mực nước trung bình cùng kỳ năm trước (năm 2019) ở mức thấp hơn từ 0.20 – 0.40mét.

- So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ ở mức thấp hơn từ 0.70 – 1.40mét.

2. Dự báo: Mực nước trên các sông, suối ở Gia Lai trong 10 ngày tới: Phổ biến dao động với biên độ từ 0.20 – 0.50mét.

Mực nước trung bình:

- So với mực nước trung bình 10ngày (từ 11-20/9/2020) phổ biến ở mức thấp hơn từ 0.05 – 0.10mét.

- So với mực nước trung bình cùng kỳ năm trước (năm 2019) ở mức thấp hơn từ 0.40 – 0.80mét.

- So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ ở mức thấp hơn từ 0.70 – 1.50mét.

 

DỰ BÁO THỦY VĂN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2020

Trạm

Sông

Mực nước (cm)

Lưu lượng (m3/s)

Hmax

Hmin

Htb

Qmax

Qmin

Qtb

An Khê

Ba

40170

40135

40145

22.0

9.00

12.0

Ayunpa

Ba

15000

14920

14945

114

29.0

53.0

Pmơrê

Ayun

67150

67040

67060

15.0

4.00

6.00

 

Người đăng tin: Nguyễn Thị Lan

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên