Tổng quan

TÓM TẮT VỀ ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TÂY NGUYÊN

  Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 68/TTg ngày 23 tháng 2 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất ba Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV): Đài KTTV liên tỉnh Gia Lai – Kon Tum, Đài KTTV tỉnh Đăk Lăk và Đài KTTV tỉnh Lâm Đồng. Theo đó Đài KTTV khu vực Tây Nguyên là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Tổng cục KTTV. Trụ sở của Đài đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ, ngành theo hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nhằm giảm các đầu mối trực thuộc Chính phủ, tại Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, Tổng cục KTTV đã được sáp nhập và chia tách thành một số đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Trung tâm KTTV quốc gia, Vụ KTTV, Viện Khoa học KTTV và Môi trường…..Và theo đó, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm KTTV quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Tổng cục KTTV được thành lập theo Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; về cơ cấu tổ chức, Tổng cục KTTV có 23 đơn vị trực thuộc , 06 đơn vị tham mưu giúp việc Tổng cục trưởng, 17 đơn vị sự nghiệp công lập. Đài KTTV khu vực Tây Nguyên là một trong 17 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trụ sở của Đài đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Về cơ cấu tổ chức, kể từ khi thành lập, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên quản lý 03 phòng chức năng gồm: Phòng Quản lý mạng lưới, Phòng dự báo, Phòng Hành chính tổng hợp và 03 Trung tâm Dự báo KTTV tỉnh (sau đổi tên thành Đài KTTV tỉnh) gồm: Trung tâm Dự báo KTTV tỉnh Kon Tum, Trung tâm Dự báo KTTV tỉnh Đăk Lăk, Trung tâm Dự báo KTTV tỉnh Lâm Đồng. Sau khi tỉnh Đăk Nông được chia tách từ tỉnh Đăk Lăk, Trung tâm dự báo KTTV tỉnh Đăk Nông được thành lập mới. Trong quá trình công tác, các Phòng chức năng của Đài khu vực được chia tách, sát nhập và thay đổi tên gọi và các Trung tâm Dự báo KTTV tỉnh cũng được đổi tên thành Đài KTTV tỉnh. Và hiện nay theo Quyết định số 697/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên đang quản lý 04 phòng chức năng: Văn phòng, phòng Kế hoạch tài chính, phòng Dự báo KTTV và phòng Mạng lưới trạm và Thông tin KTTV và 04 Đài KTTV tỉnh: Đài KTTV tỉnh Kon Tum, Đài KTTV tỉnh Đăk Lăk, Đài KTTV tỉnh Đăk Nông, Đài KTTV tỉnh Lâm Đồng và hệ thống 34 trạm KTTV, 01 Trạm Rađa thời tiết,01 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, 05 điểm đo chất lượng nước sông, 03 điểm lấy mẫu nước mưa bụi lắng, 34 điểm đo mưa nhân dân tự động, 81 điểm đo mưa tự động; 08 trạm thủy văn tự động và 04 trạm tài nguyên nước được phân bố trên địa bàn 05 tỉnh Tây Nguyên gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

Khu vực Tây Nguyên với diện tích tự nhiên 56.184km2 (chiếm khoảng 17% diện tích cả nước), là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội và quốc phòng, an ninh của cả nước; là một trong 6 vùng kinh tế lớn của nước ta, có tiềm năng phong phú để phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và du lịch; là vùng giàu có tài nguyên rừng trong cả nước, rừng ở Tây Nguyên có tính đa dạng sinh học rất cao của Việt Nam, giàu về trữ lượng, đa dạng về chủng loại. Tây Nguyên có một mạng lưới sông suối khá dày, nhiều ghềnh thác, có nhiều tiềm năng về thủy lợi, thủy điện, phục vụ tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội và an ninh – quốc phòng.

Trong suốt quá trình công tác kể từ khi được thành lập, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tổng cục KTTV, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong khu vực, cùng với sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, lãnh đạo Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, sự nổ lực phấn đấu của toàn thể CBVC, người lao động trong toàn Đài đã đoàn kết một lòng, nỗ lực không ngừng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác. Những thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân đã được cấp trên ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng.

Đài đã thực hiện nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực KTTV và môi trường; tham gia các hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào công tác ĐTCB, dự báo KTTV nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Trong thời gian tới, tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBVC, người lao động Đài KTTV khu vực Tây Nguyên quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, gặt hái được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa, nâng cao vị thế của Đài và Ngành KTTV, góp phần nâng cao năng lực phục vụ phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm an ninh – quốc phòng các tỉnh Tây Nguyên.